Symposion

Rejestracja »
XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
pl en

List powitalny

   

Szanowni Państwo,

 

reumatologia współczesna szybko zmienia swoje oblicze. Ostatnia dekada przyniosła nowe metody diagnostyczne i leki, a przede wszystkim liczne, sukcesywnie uaktualniane schematy zalecanego postępowania lekarskiego. Niewątpliwie jest to korzystne dla naszych chorych, chociaż nowości dotyczą tylko niektórych chorób, a leczenie w znacznym stopniu pozostaje objawowe. Choroby reumatyczne uparcie bronią swoich tajemnic i mimo wielu zachodzących zmian, w praktyce klinicznej często stajemy wobec problemów trudnych, a czasami nierozwiązywalnych.

 

Wszystko to sprawia, że mimo pełnego kalendarza naukowych spotkań reumatologów, możemy mieć nadzieję, iż XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego będzie okazją do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na niektóre pytania, jakie rodzi codzienna praca lekarza. Jesteśmy przekonani, że zachodzące zmiany mocniej wskazują na potrzebę integracji naszej specjalności z innymi dziedzinami medycyny, a także uzasadniają konieczność całościowego spojrzenia na chorego. Co więcej, coraz łatwiejszy dostęp do informacji naukowej, licznie ogłaszane wytyczne, rekomendacje i zalecenia rodzą potrzebę wspólnej rozmowy i naukowej dyskusji.

 

Gorąco zapraszamy do Katowic, wierząc, że kolejny Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego będzie nie tylko wielkim świętem reumatologii polskiej, umożliwi zapoznanie się z nowościami, ale przede wszystkim stanie się okazją do osobistego spotkania. W odrębnych sesjach spotkają się pracownicy ochrony zdrowia zajmujący się pacjentami z chorobami reumatycznymi oraz reprezentanci stowarzyszeń chorych.

 

Wyrażamy nadzieję, że w Katowicach nie zabraknie nikogo zainteresowanego reumatologią, a każdy uczestnik będzie mógł odczuć tradycyjną śląską gościnność.

          

   

Piotr Wiland
Prezes Polskiego Towarzystwa
Reumatologicznego 2011-2014

Eugeniusz Józef  Kucharz
Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa
Reumatologicznego 2014-2017

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys