Symposion

Rejestracja »
pl en

Sesja plakatowa

SESJA PLAKATOWA


26 września 2014

godz. 12.40-14.00

 

Grupa I


Górny odcinek przewodu pokarmowego - badania kliniczne i doświadczalne


P1.1

Molekularne podstawy oporności na klarytromycynę i metronidazol szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci

 

A. Bińkowska, M. Biernat, B. Iwańczak, G. Gościniak

 

P1.2

Ocena częstości występowania niedoboru laktazy u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego

 

D. Domżał-Magrowska, M. Kowalski, E. Małecka-Panas

 

P1.3

Ocena wpływu PEG na występowanie proksymalnego refluksu żołądkowo-przełykowego ocenianego metodą impedancji śródprzełykowej-pH u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego

 

B. Gębora-Kowalska, J. Kudzin, E. Toporowska-Kowalska

 

P1.4

Ocena stężenia elastazy neutrofilowej i mieloperoksydazy u chorych z zapaleniem błony śluzowej żołądka i współistniejącą alergią pokarmową

 

M. Graczyk, A. Kuźmiński, M. Przybyszewski, M. Żbikowska-Gotz, E. Szynkiewicz, Z. Bartuzi

 

P1.5

Ocena częstości występowania i analiza wybranych cech u pacjentów z podejrzeniem  endoskopowym przełyku Barrett’a  w materiale Pracowni Endoskopii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2010-2013

 

M. Janiak, M. Jagielski

 

P1.6

Ghrelin and leptin ameliorate the experimental esophagitis in rats

 

P. Konturek, M. Mazurkiewicz janik, M. Pawlik, I. Harsch, S. Kwiecien, M. Skiba, T. Brzozowski

 

P1.7

Częstość występowania niedoboru enzymu laktazy u pacjentów z chorobą trzewną

 

M. Kowalski, D. Domżał-Magrowska, P. Szcześniak, M. Bulska, Ł. Michalak, D. Orszulak-michalak, E. Małecka-Panas

 

P1.8

Potencjał antyoksydacyjny błony śluzowej żołądka w patomechanizmie uszkodzenia przez niesterydowe leki przeciwzapalne w doświadczalnym modelu stresowym

 

S. Kwiecień, K. Jasnos, Z. Śliwowski, B. Brzozowski, M. Magierowski, T. Brzozowski

 

P1.9

Ocena przydatności oznaczania kalprotektyny w stolcu, jako markera remisji śluzówkowej u pacjentów z chorobą Leśniowskiego Crohna, leczonych preparatami anty TNF alfa

 

L. Łykowska-Szuber, K. Klimczak, P. Eder, K. Stawczyk-Eder, I. Krela-Kaźmierczak, A. Szymczak, K. Linke

 

P1.10

Ocena zapadalności na neoplazję wewnątrznabłonkową i gruczolakoraka przełyku u chorych z przełykiem Barretta

 

T. Marek,  E. Pekala, K. Wdowiak, Ł. Juszczyk

 

P1.11

Zmiana częstości rozpoznawania wybranych chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego w populacji górnośląskiej w latach 1993-2009

 

T. Marek,  B. Typek, K. Darocha, A. Dziurkowska-Marek

 

P1.12

Prognoza nawrotu krwawienia z wrzodu trawiennego po leczeniu endoskopowym

 

B. Matwiychuk, S. Rachkevych, I. Tumak, M. Artyushenko, O. Kushniruk, H. Guła, L. Kohut, Y. Pater, Y. Korol, V. Hasioshyn, R. Pohoretskyy

 

P1.13

Choroba trzewna u dorosłych w materiale własnym

 

G. Mierzwa, M. Kłopocka

 

P1.14

Ocena ekspresji wybranych markerów komórek macierzystych w przełyku Barretta i w raku gruczołowym przełyku

 

A. Mokrowiecka, E. Levi, J. Du, P. Sochacki, B. Patel, A. Majumdar, L. Veits, J. Musiał, R. Kordek,
M. Łochowski, J. Kozak, M. Vieth, A. Hartmann, E. Małecka-Panas

 

P1.15

Selektywne pobudzenie receptorów CB2 działa gastroprotekcyjnie w mysich modelach wrzodów żołądka

 

M. Sałaga, H. Zatorski, M. Sobczak, A. Piechota-Polańczyk, M. Storr, J. Fichna

 

P1.16

Trendy czasowe rozpoznawania w endoskopii chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, zależnych od wydzielania kwasu solnego

 

Y. Savytskyy, Y. Shvydkyy, I. Tumak, Y. Vytryhovskyy, M. Savytska, T. Savka, I. Stadnytska, M. Panas,
B. Hymko

 

P1.17

Ocena wpływu sulpirydu i itoprydu na stan psychiczny

 

P. Wachowska-Kelly, E. Walecka-Kapica, G. Klupińska, C. Chojnacki

 

P1.18

Adalimumab w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci

 

A. Wiernicka, M. Dądalski, M. Szychta, G. Oracz, J. Kierkuś

 

P1.19

Skuteczne leczenie uporczywie nawracającego poparzeniowego zwężenia przełyku prototypową sondą nosowo-żołądkową o zmiennej średnicy

 

M. Woynarowski, V. Wojno, M. Dądalski, M. Teisseyre, A. Ostoja-Chyżyńska, D. Broniszczak, M. Szymczak, L. Hurkała,
E. Płowiecki, J. Kmiotek

 

P1.20

Odległe wyniki endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej w leczeniu chorych z guzami stromalnymi żołądka

 

L. Ziarniewicz, E. Antoniuk, J. Chrąchol, P. Wróbel, W. Smok, T. Starzyńska, A. Białek

 

 

Grupa II

 

Jelito cienkie i jelito grube, mikroflora przewodu pokarmowego - badania kliniczne i doświadczalne

 

P2.1

Zaburzenia lękowe i depresyjne wśród chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 

J. Bielińska, A. Mieczkowski, A. Liebert, P. Sopońska, B. Brzoszczyk, N. Lesiewska, M. Bieliński, M. Kłopocka,
A. Borkowska

 

P2.2

Polimorfizm genowy interleukiny 6 u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit

 

D. Cibor, D. Owczarek, M. Głowacki, K. Jabłoński, A. Jurczyszyn, T. Mach

 

P2.3

Osoczowe biomarkery dysfunkcji śródbłonka: białko chemotaktyczne dla monocytów (MCP 1) i rozpuszczalny ligand CD40 (CD40L) u pacjentów z nieswoistym stanem zapalnym jelit

 

D. Cibor, D. Owczarek, K. Sałapa, A. Cieśla, M. Szczepanek, T. Mach

 

P2.4

IL-6, IL-10, TNF-alfa w ocenie aktywności nieswoistych chorób zapalnych jelit

 

I. Ciećko-Michalska, I. Wierzbicka-Tutka, M. Szczepanek, D. Fedak, T. Mach

 

P2.5

Nadwrażliwość bólowa i zmienność rytmu serca w przebiegu doświadczalnego zapalenia jelita grubego

 

K. Ciesielczyk, B. Skowron, A. Furgała, A. Ziomber, A. Baranowska, P. Thor

 

P2.6

Lokalizacja zmian w chorobie Crohna nie wpływa na odpowiedź na leczenie indukcyjne infliksimabem u dzieci

 

M. Dądalski, A. Wegner, J. Kierkuś

 

P2.7

Ocena wpływu terapii anty-TNF-alfa choroby Leśniowskiego-Crohna na proliferację komórek śródbłonka naczyniowego w warunkach ex vivo – badanie pilotażowe

 

P. Eder, L. Łykowska-Szuber, K. Korybalska, K. Stawczyk-Eder, K. Klimczak, I. Krela-Kaźmierczak, A. Szymczak, K. Linke, J. Witowski

 

P2.8

Czynniki predykcyjne długotrwałej odpowiedzi na terapię anty-TNF-alfa w enterografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 

P. Eder, L. Łykowska-Szuber, M. Michalak, K. Katulska, I. Krela-Kaźmierczak, K. Stawczyk-Eder, K. Klimczak, A. Szymczak, K. Linke

 

P2.9

Wpływ próby wodnej na aktywność mioelektryczną żołądka i układu autonomicznego u chorych na celiakię

 

A. Furgała, M. Przybylska-Fluś, M. Zwolińska-Wcisło, P. Thor, T. Mach

 

P2.10

Ocena enterografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce zmian chorobowych jelita cienkiego w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dzieci

 

B. Iwańczak, E. Nienartowicz, E. Krzesiek

 

P2.11

Ocena skuteczności ćwiczeń behawioralnych typu biofeedback w leczeniu nietrzymania stolca (encopresis) u dzieci

 

D. Jarzębicka, J. Sieczkowska, M. Dądalski, J. Kierkuś, J. Ryżko, G. Oracz

 

P2.12

Ocena skuteczności ćwiczeń behawioralnych typu biofeedback w leczeniu zaparcia czynnościowego u dzieci

 

D. Jarzębicka, J. Sieczkowska, M. Dądalski, J. Kierkuś, J. Ryżko, G. Oracz

 

P2.13

Infekcyjne przyczyny zaostrzeń nieswoistego zapalenia jelit (NZJ) u dzieci i młodzieży

 

K. Jermakow, M. Pajączkowska, G. Gościniak

 

P2.14

Ocena skuteczności leczenia inhibitorami TNF-alfa w aspekcie poprawy jakości życia u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 

D. Kantor, M. Krucka, M. Kawalec, C. Rudnicki, K. Stec-Michalska

 

P2.15

Kwas masłowy w profilaktyce wybranych zapaleń przewodu pokarmowego

 

B. Kuczyńska, T. Banasiewicz, M. Biczysko, M. Drews

 

P2.16

Wartość kliniczna badania 18F-FDG PET/TK w porównaniu z kolonoskopią w rozpoznawaniu raka i zaawansowanego gruczolaka  jelita grubego

 

Z. Kula, B. Małkowski

 

P2.17

Metody spektroskopii fluorescencyjnej jako dodatkowe narzędzia diagnostyczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

 

A. Liebert, E. Kałużna, M. Manerowski, J. Fisz, J. Kubica, M. Kłopocka

 

P2.18

Stężenie kalprotektyny w kale jako dobry wskaźnik wygojenia śluzówki jelita w monitorowaniu przebiegu choroby u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

 

M. Meglicka, M. Szczepański, M. Dądalski, J. Kierkuś

 

P2.19

Niewyjaśnione krwawienie z przewodu pokarmowego wiodącym objawem różnych chorób jelita cienkiego

 

J. Milewski, K. Żuk, A. Bednarczuk, G. Rydzewska

 

P2.20

Wpływ tianeptyny i  fluoksetyny na objawy somatyczne u osób z zespołem jelita nadwrażliwego

 

M. Mokwińska, E. Walecka-Kapica, M. Wiśniewska-Jarosińska

 

P2.21

Rola kinazy pirogronianowej guza (tumor M2-PK) w diagnostyce polipów jelita grubego

 

M. Niedzielska, L. Paradowski

 

P2.22

Extra- and intracellular cyclophilin A is over-expressed in serum and colon biopsies of patients with inflammatory bowel diseases

 

A. Piechota-Polańczyk, M. Włodarczyk, A. Sobolewska, M. Cichalewska, J. Timmermans, M. Wiśniewska-Jarosińska, M. Mycko, J. Fichna

 

P2.23

Zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz poziom enterohormonów w przebiegu choroby trzewnej

 

M. Przybylska-Fluś, A. Furgała, J. Kaszuba-Zwoińska, P. Thor, T. Mach, M. Zwolińska-Wcisło

 

P2.24

Skuteczność infliksimabu u dzieci z przetokową postacią choroby Crohna

 

J. Sieczkowska, D. Jarzębicka, A. Wegner, G. Oracz, M. Dądalski, J. Ryżko, J. Kierkuś

 

P2.25

Ocena oczyszczenia jelita do badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci w wieku 4-17 lat

 

J. Sieczkowska, D. Kamińska, D. Jarzębicka, M. Woynarowski, J. Kierkuś

 

P2.26

Ekstrakt z czerwonej kapusty jako potencjalny supplement w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit

 

M. Sobczak, U. Lewandowska, A. Podsędek, A. Cygankiewicz, P. Zakrzewski, M. Sałaga, R. Kordek,
W. Krajewska, J. Fichna

 

P2.27

Średnia objętość płytki jako marker utraty odpowiedzi klinicznej na 52-tygodniową terapię infliksymabem

 

A. Sobolewska, M. Włodarczyk, K. Stec-Michalska, J. Fichna, M. Wiśniewska-Jarosińska

 

P2.28

Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa guzów jelita grubego - materiał własny

 

M. Spychalski, A. Dziki

 

P2.29

Ocena przydatności oznaczania kalprotektyny w stolcu u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna z izolowaną lokalizacją zmian w jelicie cienkim

 

K. Stawczyk-Eder, L. Łykowska-Szuber, P. Eder, I. Krela-Kaźmierczak, K. Klimczak, K. Katulska, A. Szymczak,
K. Linke

 

P2.30

Grelina u chorych na nieswoiste zapalenia jelit

 

M. Szczepanek, D. Owczarek, D. Cibor, K. Sałapa, T. Mach

 

P2.31

Zastosowanie optycznego powiększenia obrazu endoskopowego w ocenie polipów jelita grubego

 

M. Szura, A. Pasternak, K. Bucki, A. Matyja

 

P2.32

Wpływ generacji endoskopów na wyniki badań kolonoskopowych

 

M. Szura, R. Solecki, M. Matyja, W. Kolber, J. Krzak, J. Kulig

 

P2.33

Diagnostyka raka i polipów jelita grubego podczas kolonoskopii: analiza 56552 badań

 

I. Tumak, Y. Savytskyy, I. Kolyada, M. Plyatsko, L. Dyak, L. Zabolotskiy, A. Borodyuh

 

P2.34

Czy pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit mieszkający z dziećmi są objęci „strategią kokonu”?

 

K. Waszczuk, E. Waszczuk, A. Mulak, L. Szenborn, L. Paradowski

 

P2.35

Pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit są niewystarczająco chronieni przed wirusowym zapaleniem wątroby
typu B

 

K. Waszczuk, E. Waszczuk, A. Mulak, L. Szenborn, L. Paradowski

 

P2.36

Stopień zaszczepienia oraz czynniki wpływające na decyzję o szczepieniu u chorych na nieswoiste zapalenie jelit

 

K. Waszczuk, E. Waszczuk, A. Mulak, L. Szenborn, L. Paradowski

 

P2.37

Ocena remisji śluzówkowej na poziomie mikroskopowym po terapii indukcyjnej infliksymabem u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

 

A. Wiernicka, S. Szymańska, J. Cielecka-Kuszyk, M. Dądalski, J. Kierkuś

 

P2.38

Ocena bezpieczeństwa przeciwciał monoklonalnych anty-TNF alfa w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit – wieloośrodkowe, prospektywne kohortowe badanie obserwacyjne

 

E. Zagórowicz, J. Kierkuś, M. Kłopocka, M. Wiśniewska-Jarosińska, P. Eder, I. Detka-Kowalska, K. Stec-Michalska, E. Małecka-Panas, A. Meder, A. Mularczyk, W. Bojulko, M. Ferenc, I. Smoła, M. Chrzonszcz, M. Kowalski, B. Żylińska, B. Iwańczak, A. Szaflarska-Popławska, U. Grzybowska-Chlebowczyk, E. Czkwianianc, E. Toporowska-Kowalska, J. Porębska, L. Łykowska-Szuber, A. Pietrzak, M. Chruścielewska-Kiliszek, A. Liebert, M. Jastrzębska, J. Sieczkowska

 

 

SESJA PLAKATOWA


27 września 2014

godz. 12.40-14.00

 

 

Grupa III

 

Choroby wątroby i trzustki - badania kliniczne i doświadczalne

 

P3.1

Porównanie wyników klinicznych i ocena kosztów leczenia za pomocą samorozprężalnych protez metalowych i protez plastikowych u chorych z nowotworowym zwężeniem dróg żółciowych

 

A. Budzyńska, E. Nowakowska-Duława, T. Marek, W. Bulska, Ł. Mańka, M. Bonk

 

P3.2

Charakterystyka choroby refluksowej u dzieci z mukowiscydozą

 

M. Dziekiewicz, A. Banaszkiewicz, A. Urzykowska, A. Lisowska, M. Rachel, J. Walkowiak, D. Sands, A. Radzikowski

 

P3.3

Endoskopowy drenaż/ debridement martwicy ograniczonej trzustki- analiza 176 chorych

 

M. Jagielski, M. Smoczyński, I. Marek, M. Dubowik, K. Adrych

 

P3.4

Porównanie wyników endoskopowego przezściennego drenażu/debridementu martwicy ograniczonej trzustki wykonanego pod kontrolą EUS i bez zastosowania EUS

 

M. Jagielski, M. Smoczyński, K. Adrych


P3.5

Ocena włóknienia i stłuszczenia wątroby u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby za pomocą elastografii dynamicznej

 

W. Jańczyk, E. Jurkiewicz, A. Wierzbicka-Rucińska, P. Socha

 

P3.6

Ocena włóknienia i stłuszczenia wątroby za pomocą elastografii dynamicznej u dzieci z chorobą Wilsona

 

W. Jańczyk, K. Becherka, N. Mucha, M. Dądalski, P. Socha

 

P3.7

Zachorowalność na raka wątroby w Polsce a zmiany w żywieniu w latach 1980-2011

 

M. Jarosz, E. Rychlik, W. Sekuła

 

P3.8

Wskaźniki prognostyczne w alkoholowym zapaleniu wątroby - znaczenie punktacji Child-Turcotte-Pugh, aktywności fosfatazy zasadowej i odpowiedzi na steroidoterapię

 

B. Kasztelan-Szczerbińska, M. Słomka, K. Celiński, M. Szczerbiński

 

P3.9

Ocena przydatności biomarkerów angiogenezy w diagnostyce i prognozowaniu klinicznym u chorych z alkoholową chorobą wątroby

 

B. Kasztelan-Szczerbińska, A. Surdacka, M. Słomka, J. Roliński, K. Celiński, M. Szczerbiński

 

P3.10

Zaburzenia sekrecji adipokin u chorych z alkoholową chorobą wątroby - związek ze stopniem dysfunkcji wątroby i powikłaniami choroby

 

B. Kasztelan-Szczerbińska, A. Surdacka, M. Słomka, J. Roliński, K. Celiński, M. Szczerbiński

 

P3.11

Zaburzenie systemowej równowagi limfocytów Th17/Treg u chorych z alkoholową chorobą wątroby

 

B. Kasztelan-Szczerbińska, A. Surdacka, M. Słomka, J. Roliński, K. Celiński, M. Szczerbiński

 

P3.12

Modulacja odpowiedzi immunologicznej i zapalnej w alkoholowej chorobie wątroby w zależności od płci chorych

 

B. Kasztelan-Szczerbińska, A. Surdacka, M. Słomka, J. Roliński, K. Celiński, M. Szczerbiński

 

P3.13

Wpływ inhibitorów systemu renina-angiotensyna na wybrane markery włóknienia w eksperymentalnym uszkodzeniu wątroby wywołanym galaktozaminą

 

W. Kaźmierak, A. Mądro, G. Czechowska, J. Kurzepa, M. Słomka, K. Celiński, A. Boguszewska-Czubara

 

P3.14

Plasma progastrin, gastrin, hepatocyte growth factor and proinflammatory cytokines in patients with hepatocellular carcinoma und liver cirrhosis

 

P. Konturek, K. Celinski, W. Bielanski, A. Bazela, M. Skiba, M. Raithel, S. Konturek

 

P3.15

Ocena stężenia s-Fr, HA, MCP-1 oraz TGF β-1 u pacjentów z PZT i rakiem gruczołowym trzustki

 

A. Kozak, A. Gąsiorowska, R. Talar-Wojnarowska, A. Kaczka, A. Borkowska, L. Czupryniak, E. Małecka-Panas

 

P3.16

BISAP-eGFR może poprawić prognozowanie przebiegu i śmiertelności w ostrym zapaleniu trzustki

 

M. Lipiński , A. Rydzewska-Rosołowska, A. Rydzewski, G. Rydzewska

 

P3.17

Wyniki leczenia endoskopowego przewlekłego zapalenia trzustki

 

I. Marek, M. Dubowik, J. Kostro, J. Kobiela, K. Adrych

 

P3.18

Zmiany liczby krwinek płytkowych w pierwszym tygodniu ostrego zapalenia trzustki u ludzi

 

T. Marek, A. Dziurkowska-Marek, E. Nowakowska-Duława, J. Smagacz, K. Dąbrowski, R. Kaczor, A. Nowak

 

P3.19

Ocena wpływu VSL#3 na wybrane parametry kliniczne oraz syntezę związków endogennych indukujących zaburzenia hemodynamiczne w marskości wątroby

 

W. Marlicz, E. Wunsch, M. Mydłowska, M. Milkewicz, P. Szachta, M. Gałęcka, P. Milkiewicz

 

P3.20

Przebieg kliniczny dziedzicznego zapalenia trzustki u dzieci

 

G. Oracz, K. Wejnarska, E. Kołodziejczyk, J. Kierkuś, J. Ryżko

 

P3.21

Wpływ podania wody i posiłku na aktywność autonomicznego układu nerwowego u chorych z marskością wątroby - wyniki wstępne

 

M. Szczepanek, A. Furgała, I. Ciećko-Michalska, I. Wierzbicka-Tutka, P. Thor, T. Mach

 

P3.22

Wpływ przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO) na zaburzenia aktywności mioelektrycznej żołądka u chorych z marskością wątroby - wyniki wstępne

 

M. Szczepanek, A. Furgała, I. Ciećko-Michalska, I. Wierzbicka-Tutka, P. Thor, T. Mach

 

P3.23

Przyczyny przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci do 5. roku życia

 

K. Wejnarska, E. Kołodziejczyk, J. Kierkuś, G. Oracz

 

P3.24

Urokinazowy aktywator plazminogenu (uPA) - możliwy marker diagnostyczny i prognostyczny raka trzustki?

 

K. Winter, M. Pawłowski, P. Szcześniak, M. Bulska, A. Kumor-Kisielewska, Ł. Michalak, D. Orszulak-Michalak, A. Gąsiorowska, E. Małecka-Panas

 

P3.25

Poszukiwanie przyczyn powstawania zaburzeń endokrynnych w przebiegu raka gruczołowego i przewlekłego zapalenia trzustki - ocena insulinemii i insulinooporności

 

B. Włodarczyk, A. Gąsiorowska, L. Czupryniak, E. Małecka-Panas

 

P3.26

Ocena funkcji płytek krwi przy użyciu testu MultiPlate® u chorych z marskością wątroby powikłaną zakrzepicą żyły wrotnej

 

P. Wosiewicz, M. Żorniak, M. Hartleb

 

P3.27

Protezowanie dróg żółciowych u młodzieży z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych

 

M. Woźniak, J. Pertkiewicz, K. Zieniewska-Pingwara, M. Woynarowski

 

P3.28

Przydatność laserowej endomikroskopii konfokalnej w ocenie przeszczepionej trzustki

 

K. Żuk, M. Lipiński, M. Serwańska-Świętek, K. Baumgart, J. Milewski, M. Durlik, A. Nasierowska-Guttmejer, A. Rydzewski, G. Rydzewska

 

 

Grupa IV

 

Ciekawe przypadki kliniczne

 

P4.1

Ogromny krwiak śródścienny dwunastnicy będący powikłaniem biopsji endoskopowej – opis przypadku

 

A. Banaszkiewicz, L. Groele, P. Albrecht

 

P4.2

Trzustkowe pseudotorbiele śródpiersia. Opis przypadku

 

K. Dąbkowski, A. Białek, M. Kukla, J. Wójcik, A. Smereczyński, K. Kołaczyk, T. Grodzki, T. Starzyńska

 

P4.3

Leczenie torbieli rzekomej trzustki zlokalizowanej w śródpiersiu tylnym w endoskopowej ultrasonografii  

 

P. Dyrla, J. Gil, S. Wojtuń, K. Kosik, A. Mackiewicz, E. Kasińska, P. Gietka

 

P4.4

Leczenie przetok po rękawowej resekcji żołądka za pomocą protezy samorozprężalnej Taewoong Niti-S™ Mega™ Esophageal Stent

 

P. Gietka, T. Stelmaszuk, P. Dyrla, S. Wojtuń, J. Gil

 

P4.5

Problemy diagnostyczne u pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna, wodobrzuszem oraz znacząco podwyższonym poziomem antygenu CA125 w surowicy krwi – przypadek kliniczny

 

A. Liebert, J. Bielińska, M. Manerowski, E. Kałużna, M. Kłopocka

 

P4.6

Łuszczyca wywołana adalimumabem u pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna – przypadek kliniczny

 

A. Liebert, M. Manerowski, G. Mierzwa, M. Golik, M. Kłopocka

 

P4.7

Wykorzystanie pompy do szybkiego przetaczania płynów  Belmont Rapid Infuser u pacjenta z krwotokiem z żylaków przełyku

 

I. Lipińska, P. Gietka, T. Stelmaszuk, P. Dyrla, S. Wojtuń, J. Gil

 

P4.8

Zespół Beana w praktyce gastrologicznej. Opis przypadku

 

J. Sieczkowska, D. Jarzębicka, J. Kierkuś, M. Woynarowski

 

P4.9

Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki

 

I. Smoła, J. Garcarek, W. Kielan, M. Kukulska, M. Panek

 

P4.10

Rak płaskonabłonkowy jelita grubego u 26-letniego chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego

 

M. Szczepanek, I. Ciećko-Michalska, I. Wierzbicka-Tutka, D. Cibor, T. Mach

 

 

Grupa V

 

Varia

 

P5.1

Wykorzystanie łączy internetowych do telekonsultacji endoskopowych - doświadczenia własne

 

K. Bucki, M. Szura, W. Milanowski, J. Krzak, W. Kolber

 

P5.2

Częstość występowania objawów gastroenterologicznych w populacji studentów medycyny

 

A. Budzyńska, J. Gruszczyk, B. Adamczyk, P. Buczek, M. Hartleb

 

P5.3

Interleukina-6, Interleukina-10, TNF-α, osteoprotegeryna, sRANKL w patologii metabolizmu kostnego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 

I. Krela-Kaźmierczak, L. Łykowska-Szuber, A. Szymczak, P. Eder, M. Michalak, E. Wysocka, K. Stawczyk-Eder, K. Klimczak, K. Linke, W. Horst-Sikorska

 

P5.4

Interleukina-13, interleukina-4, interleukina-17, interleukina-1β, osteoprotegeryna, sRANKL w patologii metabolizmu kostnego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 

I. Krela-Kaźmierczak, L. Łykowska-Szuber, A. Szymczak, P. Eder, M. Michalak, E. Wysocka, K. Stawczyk-Eder, K. Klimczak, K. Linke, W. Horst-Sikorska

 

P5.5

Wpływ leczenia adalimumabem na wartości wybranych parametrów morfologii krwi (RDW, PLT, MPV) jako markerów stanu zapalnego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 

A. Liebert, B. Kupcewicz, M. Golik, J. Budzyński, M. Kłopocka

 

P5.6

Żywienie enteralne z wykorzystaniem PEG u dzieci do 3rż w materiale Kliniki Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia

 

M. Modzelewska-Hołyńska, E. Toporowska-Kowalska

 

P5.7

„Resting-state fMRI” u pacjentów z czynnościowymi schorzeniami przewodu pokarmowego oraz nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit. Doniesienie wstępne

 

G. Piotrowicz, K. Skrobisz, P. Naumczyk, A. Sabisz, K. Markiet, E. Szurowska, G. Rydzewska

 

 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys