Symposion

Rejestracja »
pl en

Sesja ustna

SESJA USTNA27 września 2014

godz. 14.00-16.00


U1

Molekularne podstawy oporności na klarytromycynę i metronidazol szczepów Helicobacter pylori izolowanych od dzieci

 

A. Bińkowska, M. Biernat, B. Iwańczak, G. Gościniak


U2

Porównanie wyników klinicznych i ocena kosztów leczenia za pomocą samorozprężalnych protez  metalowych i protez plastikowych u chorych z nowotworowym zwężeniem dróg żółciowych

 

A. Budzyńska, E. Nowakowska-Duława, T. Marek, W. Bulska, Ł. Mańka, M. Bonk

 

U3

Trzustkowe pseudotorbiele śródpiersia. Opis przypadku

 

K. Dąbkowski, A. Białek, M. Kukla, J. Wójcik, A. Smereczyński, K. Kołaczyk, T. Grodzki, T. Starzyńska

 

U4

Czynniki predykcyjne długotrwałej odpowiedzi na terapię anty-TNF-alfa w enterografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 

P. Eder, L. Łykowska-Szuber, M. Michalak, K. Katulska, I. Krela-Kaźmierczak, K. Stawczyk-Eder, K. Klimczak,
A. Szymczak, K. Linke

 

U5

Ocena enterografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce zmian chorobowych jelita cienkiego w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dzieci

 

B. Iwańczak, E. Nienartowicz, E. Krzesiek

 

U6

Ghrelin and leptin ameliorate the experimental esophagitis in rats

 

P. Konturek, M. Mazurkiewicz janik, M. Pawlik, I. Harsch, S. Kwiecien, M. Skiba, T. Brzozowski

 

U7

Interleukina-13, interleukina-4, interleukina-17, interleukina-1β, osteoprotegeryna, sRANKL w patologii metabolizmu kostnego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 

I. Krela-Kaźmierczak, L. Łykowska-Szuber, A. Szymczak, P. Eder, M. Michalak, E. Wysocka, K. Stawczyk-Eder, K. Klimczak, K. Linke, W. Horst-Sikorska

 

U8

Ocena wpływu VSL#3 na wybrane parametry kliniczne oraz syntezę związków endogennych indukujących zaburzenia hemodynamiczne w marskości wątroby

 

W. Marlicz, E. Wunsch, M. Mydłowska, M. Milkewicz, P. Szachta, M. Gałęcka, P. Milkiewicz

 

U9

Ocena ekspresji wybranych markerów komórek macierzystych w przełyku Barretta i w raku gruczołowym przełyku

 

A. Mokrowiecka, E. Levi, J. Du, P. Sochacki, B. Patel, A. Majumdar, L. Veits, J. Musiał, R. Kordek, M. Łochowski,
J. Kozak, M. Vieth, A. Hartmann, E. Małecka-Panas

 

U10

Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki

 

I. Smoła, J. Garcarek, W. Kielan, M. Kukulska, M. Panek

 

U11

Średnia objętość płytki jako marker utraty odpowiedzi klinicznej na 52-tygodniową terapię infliksymabem

 

A. Sobolewska, M. Włodarczyk, K. Stec-Michalska, J. Fichna, M. Wiśniewska-Jarosińska

 

U12

Odległe wyniki endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej w leczeniu chorych z guzami stromalnymi żołądka

 

L. Ziarniewicz, E. Antoniuk, J. Chrąchol, P. Wróbel, W. Smok, T. Starzyńska, A. Białek

 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys