Symposion

Rejestracja »
pl en

Kurs EAGEN - wersja polska

 

 

 

European Association of Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN)

European Helicobacter Study Group (EHSG)

Kurs podyplomowy
 

Od stanu zapalnego do nowotworu górnego odcinka przewodu pokarmowego
 

Wrocław

25 września 2014


Kurs towarzyszy Kongresowi Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii


10.00-10.05

Otwarcie Kursu

 

P. Malfertheiner, J. Reguła

 

10.05-12.10


SESJA 1

 

Przewodniczący: P. Malfertheiner, J. Reguła

 

10.05-10.20 

Wykład wprowadzający: Od stanu zapalnego do nowotworu

Tomica Milosavljevic (Serbia)

10.20-10.30

Dyskusja i głosowanie interaktywne

10.30-10.50

Wykład problemowy: Pacjent ze zgagą - wywiad, endoskopia, leczenie farmakologiczne i interwencyjne

Colm O'Morain (Irlandia)

10.50-11.00

Dyskusja i głosowanie interaktywne

11.00-11.20

Wykład problemowy: Pacjent z ciężką chorobą refluksową - wywiad, przebieg diagnostyki, leczenie

Lars Lundell (Szwecja)

11.20-11.40

Dyskusja i głosowanie interaktywne

11.40-12.00

Wykład problemowy: Pacjent z uwięźnięciem kęsa pokarmowego w przełyku

Heinz Hammer (Austria)

12.00-12.10

Dyskusja i głosowanie interaktywne


12.10-12.30 

Przerwa kawowa


12.30-14.00

SESJA 2

 

Przewodniczący: L. Lundell, J. Malagelada

 

12.30-12.50 

Wykład problemowy: Pacjent z przełykiem Barretta i nowotworem - wywiad, endoskopia, leczenie farmakologiczne i interwencyjne

Jochen Weigt (Niemcy)

12.50-13.00

Dyskusja i głosowanie interaktywne

13.00-13.20

Wykład problemowy: Pacjent z objawami dyspepsji - jak żołądek sygnalizuje chorobę? Wywiad, diagnostyka, endoskopia, leczenie farmakologiczne i interwencyjne

Juan Malagelada (Hiszpania)

13.20-13.30

Dyskusja i głosowanie interaktywne

13.30-13.50

Wykład problemowy: Pacjent z nowotworem żołądka - wywiad, diagnostyka, endoskopia, leczenie farmakologiczne i interwencyjne

Tamara Matysiak-Budnik (Francja)

13.50-14.00

Dyskusja i głosowanie interaktywne


14.00-14.40

Przerwa na lunch


14.40-16.15

SESJA 3

 

Przewodniczący: F. Megraud, T. Matysiak-Budnik

 

14.40-15.00

Wykład problemowy: rodzinny rak żołądka - porady kliniczne i praktyczne

Gunther Krejs (Austria)

15.00-15.10

Dyskusja i głosowanie interaktywne

15.10-15.30

Bakteria Helicobacter pylori a nowotwór: jakie badania są jeszcze potrzebne?

Peter Malfertheiner (Niemcy)

15.30-15.40

Dyskusja i głosowanie interaktywne

15.40-16.05

Aktualne wytyczne dotyczące eradykacji Helicobacter pylori

Francis Megraud (Francja)

16.05-16.15

Dyskusja i głosowanie interaktywne


16.15-16.20

Zakończenie KursuP. Malfertheiner, J. Reguła

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys