Symposion

Rejestracja »

Program Konferencji

PIĄTEK, 19 WRZEŚNIA 2014


14.30-14.45

Otwarcie konferencji

 

prof. Andrzej Emeryk, Małgorzata Hein

 

14.45-16.15

Sesja I


Immunologia kliniczna w praktyce

 

Przewodniczący: prof. Marek Jutel, dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

 

14.45-15.10

Jak rozpoznać HAE?

prof. Krystyna Obtułowicz

15.10-15.30

Immunoterapia alergenowa: jedno- czy wieloalergenowa?

prof. Marek Jutel

15.30-15.50

SLIT w roku 2014

dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

15.50-16.10

Lizaty bakteryjne w alergii i astmie

prof. Jacek Roliński

16.10-16.15

 

Dyskusja

 

16.15-16.40

Spotkanie z ekspertem I

 

Katastrofy naturalne a alergia i astma

 

prof. Cezary Pałczyński

 

16.40-17.00

Przerwa kawowa

 

17.00-17.30

Spotkanie z ekspertem II


Alergia pokarmowa - łatwo, prosto i przyjemnie?

 

prof. Zbigniew Bartuzi

 

   

17.30-18.00

Gorący temat I

 

Witamina D3 a choroby płuc i alergia - mity i fakty

 

prof. Anna Bręborowicz

 

   

18.00-19.15

Sesja II

 

Kontrowersje wokół standardów leczenia astmy

 

Przewodniczący: prof. Piotr Kuna, prof. Andrzej Emeryk

 

18.00-18.20

Czy potrzebujemy nowych kombinacji GKSw/LABA?

prof. Piotr Kuna

18.20-18.40

Jak ważny jest inhalator?

prof. Andrzej Emeryk

18.40-19.05

Bezpieczeństwo GKSw - czy znowu mamy się bać?

prof. Anna Bręborowicz

19.05-19.15

Dyskusja

 

19.15

Koktajl powitalny


20.00

Wieczór kulturalny poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej


Koncert Na zakręcie


   

SOBOTA, 20 WRZEŚNIA 2014

 

8.00-9.00

Sesja III

 

Easy-breathe - lekki wdech dla chorego

 

Grant edukacyjny: Teva Pharmaceuticals Polska

 

Przewodniczący: prof. Michał Pirożyński, prof. Zenon Siergiejko


8.00-8.20

Zaostrzenia w chorobach obturacyjnych jako wynik braku kontroli nad procesem zapalnym

prof. Zenon Siergiejko

8.20-8.35

Porównanie depozycji płucnej dla inhalatora ciśnieniowego i inhalatora ciśnieniowego aktywowanego wdechem na modelu sztucznego płuca

prof. Tomasz Sosnowski

8.35-8.55

Zastosowanie dozownika ciśnieniowego aktywowanego wdechem w warunkach klinicznych

prof. Michał Pirożyński

8.55-9.00

Dyskusja

 

9.00-9.20

Spotkanie z ekspertem III

 

Leki mukolityczne - mity i fakty

 

prof. Henryk Mazurek

 

   

9.20-9.45

Gorący temat II

 

Makrolidy w chorobach układu oddechowego. Polskie Rekomendacje AD 2014

 

prof. Henryk Mazurek, prof. Andrzej Emeryk

 

9.45-10.10

Przerwa kawowa

 

10.10-11.40

Sesja IV

 

GKSw and LABA in asthma - "the devil's in the details"

 

Grant edukacyjny: Orion Pharma

 

Przewodniczący: prof. Michał Pirożyński, prof. Andrzej Emeryk


Tłumaczenie symultaniczne podczas sesji

 

10.10-10.30

Orion commitment to asthma treatment - Easyhaler

Ass. Prof. Paula Rytilä (Finlandia)

10.30-10.55

Bronchodilation test - are the news standards necessary?

Prof. Veronika Müller (Węgry)

10.55-11.15

Jak zarejestrować leki wziewne (Bufomix) w krajach Unii Europejskiej

prof. Michał Pirożyński

11.15-11.30

Easyhaler - czy znamy wszystkie właściwości tego inhalatora?

prof. Andrzej Emeryk

11.30-11.40

Dyskusja

 

11.40-12.40

Sesja V


Jak nie stracić efektów zleconej terapii?

 

Grant edukacyjny: AstraZeneca

 

Przewodniczący: prof. Zenon Siergiejko, dr n. med. Maciej Kupczyk, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

 

11.40-12.05

Dlaczego już uzyskana kontrola astmy jest tak cenna dla pacjenta i lekarza?

dr n. med. Maciej Kupczyk

12.05-12.30

Kiedy lekarz sam stwarza ryzyko utraty kontroli choroby?

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

12.30-12.40

Dyskusja

 

12.40-13.05

Spotkanie z ekspertem IV


Zmiany w okresach pylenia


dr n. med. Piotr Rapiejko


13.05-15.00

Lunch

 

13.15-14.15

Warsztaty nebulizacyjne

 

Dawkowanie leków nebulizacyjnych - aspekty praktyczne

 

Prowadzący: prof. Michał Pirożyński, mgr inż. Jacek Bodasiński

 

   

13.30-14.50

Sesja plakatowa 1 | Sala A-D

 

Postery na podium

Prezentacja doniesień oryginalnych


Przewodniczący: prof. Jacek Roliński, prof. Elżbieta Maciorkowska


1.

Ocena ekspresji receptorów histaminowych i sygnału histaminowego w molekularnej diagnostyce przewlekłych chorób zapalnych jelit (PChZJ)

mgr Sylwia Smolińska, prof. Marek Jutel i wsp.

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UM we Wrocławiu

2.

Wpływ zaburzeń drożności nosa na efektywność nawilżania i ogrzewania wdychanego powietrza

dr n. med. Piotr Rapiejko1, dr inż. Daniel Paczesny2, prof. Dariusz Jurkiewicz1

1. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie; 2. Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej

3.

Zgłaszanie objawów niepożądanych immunoterapii alergenowej – temat nadal aktualny

prof. Zenon Siergiejko

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii UM w Białymstoku

4.

Oskrzelowy test prowokacyjny z alergenem – pyłki silniej niż roztocza stymulują FeNO

lek. med. Piotr Siergiejko1, lek. med. Dominik Siergiejko1, dr n. med. Grzegorz Siergiejko2,
dr n. med. Ewa Świebocka2, prof. Stanisław Sierakowski1, prof. Zenon Siergiejko3

1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii UM w Białymstoku; 2. Klinika Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii Dziecięcej UM w Białymstoku; 3. Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii UM w Białymstoku

5.

Ocena zapalenia alergicznego i nadreaktywności oskrzeli w astmie stabilnej i niestabilnej u dzieci i młodzieży

dr n. med. Janusz Ciółkowski1, prof. Andrzej Emeryk2

1. Oddział Dziecięcy SPZOZ w Lesku; 2. Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie

 6.

Poczucie kontroli dzieci z chorobami alergicznymi układu oddechowego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

prof. Andrzej Emeryk1, dr hab. Anna Wojnarska2, dr Renata Zubrzycka3

1. Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie; 2. Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie; 3. Zakład Socjopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie

 

13.30-14.50

Sesja plakatowa 2 | Sala F


Postery na podium

Prezentacja doniesień oryginalnych


Przewodniczący: prof. Zbigniew Bartuzi, prof. Grzegorz Lis


1.

Ile kosztuje astma dziecięca? W teorii i praktyce

lek. med. Anna Bodajko-Grochowska1,2, prof. Andrzej Emeryk1,2, Mirosław Jarosz3,4,
Anna Włoszczak-Szubzda3, Jerzy Bylina3

1. Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii UM w Lublinie; 2. Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego UM w Lublinie; 3. Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; 4. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

2.

Błędy w stosowaniu inhalatora suchego proszku przez chorych na astmę lub POChP

prof. Andrzej Emeryk1, dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk2

1. Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie; 2. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UM w Lublinie

3.

Wpływ edukacji na poprawność używania inhalatora suchego proszku przez chorych na astmę lub POChP

prof. Andrzej Emeryk1, dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk2

1. Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie; 2. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UM w Lublinie

4.

Czy da się przewidzieć prewalencję alergicznego nieżytu nosa u dzieci w najbliższej przyszłości?

prof. Andrzej Emeryk1, lek. med. Magdalena Kowalska1, dr n. med. Ewa Markut-Miotła1,
dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk2

1. Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie; 2. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UM w Lublinie

5.

Pilotowe badania fluktuacji ciśnienia w układzie oddechowym w warunkach wdechu wykonywanego przez opór z wykorzystaniem elektronicznego próbkowanie sygnału w czasie rzeczywistym

dr n. med. Emil Florkiewicz, stud. UM Olga Florkiewicz

SZDKPA w Sieradzu

6.

Problem doboru inhalatora suchego proszku (DPI) w świetle unifikacji przepływów przy wdechu obciążonym oporem

dr n. med. Emil Florkiewicz1, mgr piel. Agata Ciszewska1, stud. UM Florkiewicz2

1. NZOZ Eskulap w Sieradzu; 2. SZDKPA w Sieradzu

 

15.00-16.20

Sesja VI

 

Postępy w terapii alergicznego nieżytu nosa (ANN) i atopowego zapalenia skóry (AZS)

 

Grant edukacyjny: Meda

 

Przewodniczący: prof. Bolesław Samoliński, prof. Andrzej Emeryk

 

15.00-15.25

Aktualne standardy postępowania w ANN

prof. Bolesław Samoliński

15.25-15.45

Kombinacja glikokortykosteroidu donosowego i leku antyhistaminowego w terapii ANN

prof. Andrzej Emeryk

15.45-16.10

Inhibitory kalcyneuryny lekami pierwszego rzutu w AZS

prof. Magdalena Czarnecka-Operacz

16.10-16.20

Dyskusja

 

16.20-16.40

Przerwa kawowa

 

16.40-18.10

Sesja VII

 

Przypadki kliniczne rzadkie, ciekawe i pouczające

 

Przewodniczący: prof. Zenon Siergiejko, prof. Anna Bręborowicz

 

 

Ospa wietrzna - choroba ciągle groźna

dr n. med. Paulina Sobkowiak, dr n. med. Irena Wojsyk-Banaszak, prof. Anna Bręborowicz

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Pericarditis i pleuritis związany z zakażeniem mieszanym u 13-letniego dziecka

lek. med. Anna Bodajko-Grochowska, lek. med. Marta Jóźwiakowska, dr n. med. Ewa Markut-Miotła, prof. Andrzej Emeryk

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Skuteczność swoistej immunoterapii alergenowej u chorego z zawodowym alergicznym nieżytem nosa uczulonego na alergeny pochodzenia zwierzęcego - opis przypadku

dr n. med. Agnieszka Lipiec, prof. Bolesław Samoliński

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Kontynuacja immunoterapii alergenowej pomimo kilkukrotnych epizodów reakcji uogólnionych w trakcie kuracji

dr n. med. Ewa Świebocka

Klinika Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii Dziecięcej UM w Białymstoku

 

Zmiany radiologiczne sugerujące zapalenie płuc

lek. med. Magdalena Kowalska, dr n. med. Ewa Markut-Miotła, lek. med. Ewa Chojna,
dr n. med. Grażyna Górnicka, prof. Andrzej Emeryk

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

20.00

Wieczór hiszpański na Rynku


   

NIEDZIELA, 21 WRZEŚNIA 2014

 

  SALA A + B SALA C + D

8.15-9.35

Sesja VIII


Refluks żołądkowo-przełykowy a choroby układu oddechowego


Przewodniczący: prof. Zbigniew Bartuzi


Sesja IX


Terapia inhalacyjna astmy - co można i trzeba poprawić


Grant edukacyjny: Chiesi


Przewodniczący: prof. Piotr Kuna, prof. Michał Pirożyński


8.15-8.40

Spojrzenie gastrologa

prof. Zbigniew Bartuzi

Czy dobrze wykorzystujemy dostępne leki? - terapia SMART

prof. Piotr Kuna

8.40-9.05

Spojrzenie pediatry

dr n. med. Teresa Małaczyńska,
lek. med. Elżbieta Gąsecka

 Komory inhalacyjne - stare, nowe i najnowsze

prof. Andrzej Emeryk

9.05-9.30

 Spojrzenie laryngologa

dr n. med. Andrzej Dymek

 

 Polski Przewodnik Inhalacyjny AD 2014

prof. Michał Pirożyński, prof. Andrzej Emeryk

9.35-10.00

Spotkanie z ekspertem V


Moja GINA 2014/2015

 

prof. Piotr Kuna

 

Grant edukacyjny: AstraZeneca

 

10.00-10.20

Przerwa kawowa


10.20-10.50

Spotkanie z ekspertem VI


Alergia pokarmowa - mity i fakty


prof. Maciej KaczmarskiKontaktowe zapalenie skóry - alergia czy reakcja z podrażnienia?

 

dr Beata Kręcisz

 

     

10.50-12.00

Sesja X


Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach układu oddechowego


Przewodniczący: prof. Waldemar Tomalak, prof. Marek Jutel,
prof. Zenon Siergiejko


Spotkanie z ekspertem VII


Postępowanie w kaszlu u dzieci i dorosłych - co zalecają eksperci?


Prowadzący: prof. Andrzej Emeryk


Eksperci: prof. Grzegorz Lis, prof. Rafał Pawliczak


10.50-11.05

Wziewne sterydy - nowe różnice, o których będzie się mówić

prof. Rafał Pawliczak

 

11.05-11.15

Zastosowanie testu aktywacji bazofilów (BAT) w diagnostyce chorób alergicznych

dr hab. n. med. Ewa Czarnobilska

 

11.15-11.25

Czy prowokacja mannitolem zastąpi inne testy?

dr hab. n. med. Ewa Świebocka

 

11.25-11.35

Czy mamy narzędzie do oceny drobnych dróg oddechowych?

prof. Waldemar Tomalak

 

11.35-11.45

Nowe możliwości ścisłego badania i spersonalizowanego leczenia osób chorych na astmę oskrzelową i POChP

dr n. med. Zygmunt Podolec

 

11.45-11.55

Jak nowa formulacja i inhalator zmienia właściwości leku wziewnego?

prof. Andrzej Emeryk

 

11.55 - 12.10

Wybrane leki biologiczne próbowane u chorych na astmę - korzyści i zagrożenia

prof. Zenon Siergiejko

 

 

12.10

Zamknięcie Konferencjiprof. Andrzej Emeryk, Małgorzata Hein

 

 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys