Symposion

Rejestracja »

List powitalny

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w XV Kongresie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, który odbędzie się w Krakowie, w dniach 4-6 października 2012 roku.

Kongres PTG-E jest wielkim Świętem Polskiej Gastroenterologii, zrzeszającym lekarzy różnych specjalności, naukowców i praktyków, których zainteresowania wiążą się z osiągnięciami naukowymi naszej dyscypliny medycznej. Intencją organizatorów, którymi są w tym roku Oddział Krakowski PTG-E i po raz kolejny Firma Symposion, jest stworzenie dogodnych warunków do zaprezentowania postępów podczas sesji plenarnych, plakatowych, warsztatowych i wymiany poglądów. W dniu 4 października b.r. przewidziany jest kurs podyplomowy organizowany przez European Association of Gastroenterology and Endoscopy (EAGEN) z udziałem wybitnych europejskich ekspertów. Ponadto zaplanowaliśmy dla Państwa sesje o charakterze spotkań z ekspertem, aby zainteresowani tą formą pogłębiania wiedzy uczestnicy Kongresu mogli usłyszeć opinie na wcześniej zgłoszone tematy.

Program naukowy Kongresu obejmie praktycznie wszystkie obszary gastroenterologii, a grono wysokiej klasy ekspertów z Polski i zagranicy zapewni wysoki poziom merytoryczny tego spotkania. Kongres będzie również okazją do podsumowania aktywności naukowej, klinicznej, edukacyjnej oraz wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w rozwój gastroenterologii. Ciekawy program artystyczny i inne imprezy towarzyszące będą dopełnieniem wrażeń z tego Kongresu.

Kongres organizujemy w pierwszych dniach października 2012 roku, tuż po inauguracji nowego roku akademickiego, w salach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co prawda jest to już czas jesienny, ale w tym okresie Kraków jest też pełen uroku i zapewne nie pozwoli Państwu o tym zapomnieć. Liczne krakowskie kawiarenki, restauracje i puby, zarówno na Starym Mieście, jak i niezwykłym Kazimierzu – umożliwią Państwu miłe spotkania w gronie kolegów i przyjaciół.

Zapraszam Państwa do rejestracji i zgłaszania prac na sesje plakatowe, z których najlepsze będą prezentowane w formie ustnej w czasie sesji plenarnej i/lub nagradzane przez PTG-E w postaci grantów pieniężnych.

Zapraszam do zapoznania się z Programem Kongresu. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej http://symposion.pl/xv-kongres-ptge/list-powitalny.

Zapraszając Państwa do udziału w XV Kongresie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii wierzę, że program naukowy, szkoleniowy i towarzyszący spełni Państwa oczekiwania, a pobyt w Krakowie dostarczy Państwu wielu miłych wrażeń.

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,  

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XV Kongresu PTG-E

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys