Symposion

Rejestracja »

Streszczenia

Szanowni Państwo,


Zapraszamy Państwa do przesyłania streszczeń własnych prac związanych z tematyką konferencji.
Streszczenia prac (w języku polskim i języku angielskim) należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego.
Termin nadsyłania prac: 15 maja 2012 roku.


Streszczenie powinno zawierać: tytuł, pełne imię i nazwisko autora, instytucję, miasto, kraj oraz wyróżnione części w następującej kolejności: wstęp, cel pracy, metodyka, wyniki, wnioski. Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 2500 znaków.


Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy (Komisje - profesorów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki). Autorzy zostaną poinformowani o akceptacji prac do dnia 30 czerwca 2012 r.


Streszczenia prac przyjęte do prezentacji będą wydrukowane w języku polskim i angielskim w numerze zjazdowym (suplement) Gastroenterologii Polskiej oraz dostępne w wersji na płytce CD dla zarejestrowanych uczestników Kongresu.
Wybrane  prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie sesji plenarnych.


Nagrody za najlepsze prace:

Autorom prac najwyżej ocenionych przez Komitet Naukowy, zostaną przyznane nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Główny PTG-E w następujących kategoriach:
I. Górny odcinek przewodu pokarmowego. Badania kliniczne i doświadczalne.
II. Jelito cienkie i jelito grube, mikroflora przewodu pokarmowego. Badania kliniczne i doświadczalne.
III. Choroby wątroby i trzustki. Badania kliniczne i doświadczalne.

Oceny prac w wyżej wymienionych kategoriach dokonają członkowie Komisji w dniu 5 października 2012, w godzinach 13.00-14.30. Prosimy autorów plakatów o obecność przy plakatach w tych godzinach.


Streszczenia zjazdowe prosimy przygotować w formie plakatów o wymiarach (90x100cm). Plakaty będzie można powiesić w oznakowanym pomieszczeniu Auditorium Maximum UJ (ulica Krupnicza 35), w dniu 5 października 2012 r. od godziny 8.00.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys