Symposion

Rejestracja »

Program Konferencji

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA 2013


14.30-14.45

Otwarcie XV Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych


 

prof. A. Emeryk
prof. Z. Siergiejko
prof. J. Roliński
mgr Małgorzata Hein 


Historia Wschodnich Spotkań Alergologiczno-Pulmonologicznych 1997-2013

prof. A. Emeryk

14.45-16.10

SESJA I
Immunostymulacja bakteryjna w zakażeniach układu oddechowego, POChP i w astmie / Bacterial immunostimulation in respiratory tract infections, COPD and asthma 

Grant edukacyjny: Lallemand Pharma


Przewodniczący / Chairs: prof. F. Braido, prof. J. Roliński, prof. A. Emeryk

 

14.45-15.05

 

What are bacterial lysates and difference between mechanical and chemical lysis

prof. G. Melioli (Italy)

15.05-15.30 

Ismigen in respiratory tract infection and COPD - old and new date

prof. F. Braido (Italy)

15.30-15.50 

Immunological basis of bacterial lysate immunostimulation in asthma and allergic diseases

dr M. Bartkowiak-Emeryk

15.50-16.00 

Ismigen - a new control medication in allergic asthma in children

prof. A. Emeryk

16.00-16.10 

Dyskusja 


16.10-16.40 

SPOTKANIE Z EKSPERTEM I

Zakażenia wirusowe a astma u dzieci

prof. R. Kurzawa

 

16.40-17.00 

Przerwa na kawę

 

17.00-17.30 

SPOTKANIE Z EKSPERTEM II

Hydrolizaty białkowe w prewencji i leczeniu alergii na białka mleka krowiego u dzieci

prof. M. Czerwionka-Szaflarska

 

17.30-18.00 

GORĄCY TEMAT I

Dawkowanie leków inhalacyjnych w astmie i POChP - czas na zmiany?

prof. M. Pirożyński

 

18.00-19.25 

SESJA II

Co można jeszcze poprawić w immunoterapii alergenowej?


Przewodniczący: prof. M. Jutel, dr M. Bartkowiak-Emeryk

 

18.00-18.15 

Różne twarze immunoterapii

prof. J. Roliński 

18.15-18.35 

Diagnostyka molekularna alergii IgE-zależnej

dr Ł. Błażowski 

18.35-18.55 

SLIT: aktualne stanowisko World Asthma Organization (WAO) i Sekcji Immunoterapii Alergenowej PTA

prof. M. Jutel 

18.55-19.15 

Optymalizacja składu szczepionki alergenowej

prof. K. Kowal 

19.15-19.25 

Dyskusja

 

19.25-20.00

Koktajl powitalny


20.00-21.00

Koncert

 

SOBOTA, 14 WRZEŚNIA 2013

  

8.15-9.35 

SESJA III

Postępy w diagnostyce i terapii alergicznego nieżytu nosa i pokrzywek

Grant edukacyjny: UCB Pharma


Przewodniczący: prof. A. Emeryk, dr P. Rapiejko


8.15-8.40 

ANN - ciągle coś nowego

dr P. Rapiejko 

8.40-9.00 

ANN u dzieci: szybciej rozpoznawać - lepiej leczyć

prof. A. Emeryk

9.00-9.25 

Pokrzywka - aktualne standardy diagnostyki i postępowania

prof. J. Szepietowski, dr J. Salomon 

9.25-9.35 

Dyskusja

 

9.35-9.55

Przerwa na kawę

 

9.55-11.10 

SESJA IV

Od zakażeń do alergii i astmy

Grant edukacyjny: GSK


Przewodniczący: prof. A. Bręborowicz, prof. Z. Siergiejko

 

9.55-10.15 

Zakażenia dróg oddechowych a alergia

dr M. Bartkowiak-Emeryk

10.15-10.40 

Dylematy w leczeniu chorych na astmę

prof. A. Bręborowicz

10.40-11.00 

Inhalatory suchego proszku - co jest ważne dzisiaj, a co będzie ważne w przyszłości

prof. A. Emeryk

11.00-11.10 

Dyskusja

 

11.10-11.25 

Przerwa na kawę

 

11.25-11.45

SPOTKANIE Z EKSPERTEM III

Rola leków łączonych w terapii POChP

dr hab. M. Niedoszytko

11.45-13.00

SESJA V

Szczepienia ochronne u chorych na choroby alergiczne, astmę i POChP. Zalecenia Panelu Ekspertów PTA, PTChP, PTW i PTIDiK

 

Przewodniczący: prof. A. Emeryk, prof. B. Rogala


11.45-12.00

Szczepienia p-grypie u dzieci

dr M. E. Bartkowiak-Emeryk

12.00-12.15

Szczepienia p-pneumokokom u dzieci

prof. A. Emeryk

12.15-12.35

Szczepienia p-pneumokokom w astmie i POChP

prof. B. Rogala

12.35-12.50

Zalecenia Polskiego Panelu Ekspertów - AD 2013

prof. J. Wysocki, prof. A. Emeryk

12.50-13.00

Dyskusja

 

13.00-15.00

Przerwa na lunch


13.00-14.30

WARSZTATY NEBULIZACYJNE

Nebulizacja AD 2013 - ważne pytania i niełatwe odpowiedzi

mgr inż. J. Bodasiński, dr E. Florkiewicz, prof. M. Pirożyński


15.00-15.30

SPOTKANIE Z EKSPERTEM IV

Postępowanie w alergii pokarmowej: lekarz rodzinny vs specjalista

prof. M. Kaczmarski

 

15.30-15.55

GORĄCY TEMAT II

Przełom w aerozoloterapii schorzeń górnych dróg oddechowych? / Aerosolotherapy for the upper airways

dr H. Mentzel (Germany)


15.55-16.15

Przerwa na kawę


16.15-17.35 

SESJA VI

Terapia inhalacyjna astmy - co można jeszcze poprawić

Grant edukacyjny: Teva Pharmaceuticals

 

Przewodniczący: prof. H. Mazurek, prof. Z. Doniec

 

16.15-16.35 

Kiedy hospitalizować dziecko z zakażeniem dróg oddechowych?

prof. H. Mazurek

16.35-16.55

Moja GINA 2014

prof. Z. Siergiejko

16.55-17.10 

Wpływa inhalatora na kontrolę astmy

prof. Z. Doniec

17.10-17.25 

Inhalatory aktywowane wdechem

prof. M. Pirożyński

17.25-17.35 

Dyskusja

 

17.40-18.05

SPOTKANIE Z EKSPERTEM IV

POChP dziś i jutro

prof. A. Antczak

 

20.00-21.00

Kolacja

Dom Architekta - SARP

 

21.00-22.00

Wieczór Neapolitański - koncert trzech tenorów

Rynek

 

NIEDZIELA, 15 WRZEŚNIA 2013

  

8.15-9.55 

SESJA VII

Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne w alergologii, pneumonologii i immunologii klinicznej


Przewodniczący: prof. M. Jutel, prof. A. Emeryk

 

8.15-8.25

Prowokacje owadami błonkoskrzydłymi

dr hab. E. Świebocka 

8.25-8.37 

Nowe metody diagnostyczne w pulmonologii

prof. A. Bręborowicz, dr I. Wojsyk-Banaszak

8.37-8.52 

Optymalizacja skuteczności immunoterapii alergenowej - co jeszcze powinniśmy zrobić?

prof. B. Rogala

8.52-9.00

Immunoterapia alergenowa dowęzłowa

prof. M. Jutel

9.00-9.05 

Dyskusja 

9.05-9.17

Nanocząstki w medycynie AD 2013

dr R. Dobek

9.17-9.25

Mometazon-Twisthaler - nowy steroid inhalacyjny

prof. A. Emeryk

9.25-9.33 

Brodalumab (anty-rIL-17) w astmie

prof. Z. Siergiejko

9.33-9.41 

Dlaczego Salmex?

prof. T. Pietras

9.41-9.51

Dyskusja

 

9.51-10.15 

Przerwa na kawę

 

10.15-11.25 

SESJA VIII

Varia pulmonologica et allergologica

 

Przewodniczący: prof. A. Antczak, prof. M. Pirożyński

 

10.15-10.35

 

Szczepienia p-grypie u dorosłych

prof. A. Antczak

10.35-10.55 

ANN u dzieci - czy można zmodyfikować dotychczasowy stereotyp leczenia?

prof. K. Królikowska-Wąsowska

10.55-11.15

Kliniczne zastosowanie podskórnych Ig na przykładzie nowej metody - rapid-push z wykorzystaniem preparatu Hizentra

prof. J. Roliński

11.15-11.25

Dyskusja

 

11.25-12.00 

SESJA IX

Polski Przewodnik Inhalacyjny

11.25-11.30 

Dlaczego powstał Polski Przewodnik Inhalacyjny?

prof. A. Emeryk

11.30-12.00

Jak wybierać i jak stosować inhalator i leki inhalacyjne?

prof. A. Emeryk, prof. M. Pirożyński


12.00

Zamknięcie Konferencji

 


Zastosowanie praktyczne nowych technik endoskopowych 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys