Symposion

Rejestracja »

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji  jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego w zakładce Rejestracja  oraz uiszczenie opłaty w terminie 14 dni od daty rejestracji, na indywidualny numer konta który otrzymają Państwo mailem.

Opłata konferencyjna wynosi

  do 15 sierpnia

od 16 sierpnia

Uczestnik

400 zł

600 zł

Impreza Towarzysząca

200 zł *

200 zł *

Osoba Towarzysząca

250 zł *

250 zł *

* Opłata zawiera 23% Vat
UWAGA! Dbając o Państwa komfort udziału w Obradach uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Opłata konferencyjna dla lekarzy obejmuje

  • wstęp na sesje naukowe
  • udział w wystawie medycznej
  • identyfikator
  • certyfikat uczestnictwa
  • kawę i lunch w przerwach

Opłata za Osobę Towarzyszącą obejmuje

  • kawę i lunch w przerwach
  • udział w Uroczystości Inauguracji
  • udział w Imprezie Towarzyszącej
 

Zasady rejestracji

1. Rejestracji uczestnictwa prosimy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://symposion.pl/xv-alergologia/rejestracja

2. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rejestracji oraz numerem konta, na który należy dokonać wpłaty.

3. Wpłaty na otrzymany numer konta należy dokonać w terminie 14 dni od daty rejestracji.

4. Termin rejestracji uczestnictwa upływa z dniem 1 września 2013. Przyjęcie zgłoszeń po tym terminie będzie możliwe jedynie w szczególnych przypadkach (kontakt w sprawie zgłoszeń po 1 września: , tel.: 502 286 148). Zasady te obowiązują zarówno w przypadku zgłoszeń indywidualnych, jak i zgłoszeń grupowych dokonywanych przez Firmy Farmaceutyczne.

5. W przypadku rejestracji w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia Zjazdu, konieczne jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej do dnia 4 września 2013.

 

Rezygnacje

Rezygnacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej faksem (61 662 81 71) lub e-mailem () do dnia 1 września 2013 roku. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane. 

 

Regulamin rejestracji i udziału

Regulamin rejestracji i udziału dostępny jest TUTAJ.

 

Certyfikaty

Na zakończenie Zjazdu Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys