Symposion

Rejestracja »
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego w zakładce REJESTRACJA oraz uiszczenie opłaty w terminie 14 dni od daty rejestracji, na indywidualny numer konta, który otrzymają Państwo e-mailem.

Opłata zjazdowa wynosi

  do 30 kwietnia

do 11 czerwca

podczas Zjazdu*

Członek PTMR

150 zł

250 zł

350 zł

Pozostali lekarze

200 zł

350 zł

450 zł

Impreza Towarzysząca

250 zł

250 zł

250 zł

Osoba Towarzysząca

200 zł

200 zł

200 zł

UWAGA! Dbając o Państwa komfort udziału w Obradach uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

* Osobom opłacającym uczestnictwo podczas Zjazdu organizatorzy nie gwarantują pełnego pakietu materiałów zjazdowch.

Opłata zjazdowa dla lekarzy obejmuje

  • wstęp na sesje naukowe
  • udział w wystawie medycznej
  • identyfikator
  • certyfikat uczestnictwa
  • kawę i lunch w przerwach

Opłata za Osobę Towarzyszącą obejmuje

  • wstęp na wystawę medyczną
  • kawę i lunch w przerwach
  • udział w Uroczystości Inauguracji
  • udział w Imprezie Towarzyszącej

Zasady rejestracji

1. Rejestracji uczestnictwa prosimy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://symposion.pl/xi-zjazd-ptmr/rejestracja.

 2. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rejestracji oraz numerem konta, na który należy dokonać wpłaty.

 3. Wpłaty na otrzymany numer konta należy dokonać w terminie 14 dni od daty rejestracji.

 4. Termin rejestracji uczestnictwa upływa z dniem 26 maja 2014. Przyjęcie zgłoszeń po tym terminie będzie możliwe jedynie w szczególnych przypadkach (kontakt w sprawie zgłoszeń po 26 maja: , tel.: 502 286 148). Zasady te obowiązują zarówno w przypadku zgłoszeń indywidualnych, jak i zgłoszeń grupowych dokonywanych przez Firmy Farmaceutyczne.

 5. W przypadku rejestracji w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia Zjazdu, konieczne jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej do dnia 29 maja 2014.

Regulamin rejestracji i udziału

Regulamin rejestracji i udziału dostępny jest TUTAJ.

Rezygnacja

Rezygnacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej faksem 61 662 81 71 lub e-mailem: 
 do dnia 15 maja 2014 roku. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Certyfikaty 

Na zakończenie Zjazdu Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys