Symposion

Rejestracja »
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Artykuły do FM&PCR

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – 15 lutego 2014 r.Uwaga! Ważna zmiana dotycząca druku artykułów w zeszytach 2/2014 i 3/2014 (ukazujących się podczas XI Zjazdu PTMR)

 

Zgodnie z ustaleniem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Family Medicine & Primary Care Review” z dnia 8 listopada 2013 r. uczestnik Zjazdu PTMR może opublikować  w ramach jednej opłaty zjazdowej trzy prace oryginalne. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji naukowych. Możliwe jest zgłoszenie kolejnych prac oryginalnych, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane, pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty w kwocie 300 zł + 23% VAT za każdą pracę. Faktura za druk będzie wystawiona przez Wydawnictwo Continuo i przesłana wraz z korektą autorską do realizacji przedpłaty przed opublikowaniem pracy.

Instrukcja do wykładów zjazdowych (XI Zjazd PTMR)

 

Instrukcja do doniesień zjazdowych (XI Zjazd PTMR)

 

 
 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys