Symposion

Rejestracja »

Szczegółowy

Czwartek, 9 maja 2013 r.

Sala konferencyjna AB

14.30-16.20

KARDIOLOGIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Waldemar Banasiak

dr hab. prof. nadzw. Wojciech Kustrzycki

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Mysiak

14.30-14.50

prof. dr hab. Waldemar Banasiak
Najczęstsze błędy w diagnostyce i terapii w kardiologii

14.50-15.10

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Mysiak
Migotanie przedsionków - praktyczne aspekty terapii

15.10-15.30

prof. dr hab. Zbigniew Kalarus
Elektroterapia w niewydolności serca

15.30-15.50

prof. dr hab. Piotr Ponikowski
Niewydolność serca - wyzwanie w codziennej praktyce klinicznej

15.50-16.10

dr hab. prof. nadzw. Wojciech Kustrzycki
Inwazyjne leczenie wad zastawki mitralnej - co się zmieniło w ostatnich 50-ciu latach

16.10-16.20

DYSKUSJA

Sala konferencyjna C

14.30-15.40

HEMATOLOGIA I REUMATOLOGIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski

prof. dr hab. Piotr Wiland

prof. dr hab. Dariusz Wołowiec

14.30-14.50

prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
Niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego - profilaktyka, diagnostyka i leczenie

14.50-15.10

prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
Diagnostyka różnicowa powiększonych węzłów chłonnych wyzwaniem dla lekarza rodzinnego

15.10-15.30

prof. dr hab. Piotr Wiland
Dna moczanowa - profilaktyka, diagnostyka i leczenie

15.30-15.40

DYSKUSJA

Sala konferencyjna D

14.30-16.00

PRAWO MEDYCZNE

 

Przewodniczący sesji:

dr hab. Jarosław Drobnik

dr Tomasz Jurek

14.30-14.50

dr hab. Jarosław Drobnik
Pacjent zaniedbany, maltretowany, wykorzystywany - możliwości działania i obowiązki lekarza

14.50-15.10

dr Robert Susło
Lekarz w roli biegłego - zaszczytny lub uciążliwy, ale zawsze obowiązek

15.10-15.30

dr Jakub Trnka
Odmowa leczenia - sytuacja ryzykowna dla pacjenta i lekarza

15.30-15.50

dr Tomasz Jurek, lek. Marta Rorat
Jak uczyć się na błędach medycznych - droga lekarzy rodzinnych do kultury bezpieczeństwa

15.50-16.00

DYSKUSJA

Sala konferencyjna AB

16.20-17.30

HIPERTENSJOLOGIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Andrzej Januszewicz

prof. dr hab. Andrzej Więcek

prof. dr hab. Ewa Żukowska-Szczechowska

16.20-16.40

prof. dr hab. Andrzej Januszewicz
Trudności w leczeniu nadciśnienia tętniczego

16.40-17.00

prof. dr hab. Andrzej Więcek
Tkanka tłuszczowa - udział w patogenezie nadciśnienia tętniczego i chorób nerek

17.00-17.20

prof. dr hab. Ewa Żukowska-Szczechowska
Oporne nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego

17.20-17.30

DYSKUSJA

Sala konferencyjna C

15.40-17.40

TELEMEDYCYNA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Henryk Skarżyński

prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz

dr Maria Bujnowska-Fedak

15.40-16.00

prof. dr hab. Henryk Skarżyński
Telerehabilitacja narządu słuchu?

16.00-16.15

dr Maria Bujnowska-Fedak
Przydatność, zastosowanie i kierunki rozwoju systemów telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi

16.15-16.30

dr Wojciech Glinkowski
Rozwój telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce - kierunki i perspektywy

16.30-16.45

dr Wojciech Glinkowski 
Telemedycyna w chorobach narządu ruchu

16.45-17.00

Dr Mariusz Duplaga
Przydatność systemów e-zdrowia w opinii pacjentów i pracowników ochrony zdrowia

17.00-17.15

prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz
Rehabilitacja hybrydowa pacjentów z niewydolnością serca europejskim standardem?

17.15-17.30

dr Ewa Piotrowicz
Telekardiologia to już nasza codzienność

17.30-17.40

DYSKUSJA

Sala konferencyjna D

16.00-18.00

PEDIATRIA I CHOROBZ ZAKAŹNE

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska

prof. dr hab. Wojciech Służewski

16.00-16.20

prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska
Nowe możliwości diagnostyczne w alergii przewodu pokarmowego u dzieci

16.20-16.40

dr hab. Jerzy Ziołkowski
Gruźlica u dzieci

16.40-17.00

prof. dr hab. Henryk Mazurek
Rola mukolityków w leczeniu zakażeń dolnych i górnych dróg oddechowych

17.00-17.20

prof. dr hab. Wojciech Służewski
Problemy terapeutyczne w wirusowych chorobach infekcyjnych górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci

17.20-17.50

 

Rational Phytotherapy - Scientific Background on Ivy in Bronchial Diseases
dr Alexander Molitor (tłumaczenie symultaniczne)

 

17.50-18.00

DYSKUSJA

Audytorium

18.30

Uroczysta Inauguracja

18.30-19.00

Część oficjalna 

 
 • powitanie Gości i Uczestników – dr Agnieszka Mastalerz-Migas, dr Dagmara Pokorna-Kałwak
 • przemówienie p.o. Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej prof. Kazimierza A. Wardyna
 • przemówienia Gości
 • Wręczenie wyróżnień Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

 • wręczenie nagród za najlepsze prace opublikowane w kwartalniku „Family Medicine & Primary Care Review” w roku 2012

 • uroczyste otwarcie Zjazdu – p.o. Prezes ZG PTMR prof. Kazimierz A. Wardyn

19.00-20.00

Wykłady inauguracyjne

 
 • Moje wspomnienie o Andrzeju Steciwko
  prof. Franciszek Kokot
 • „Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”. Wspomnienie o Panu Profesorze Andrzeju Steciwko
  dr Agnieszka Mastalerz-Migas
 • "Interdyscyplinarność podstawą sukcesu w medycynie”
  prof. dr hab. Henryk Skarżyński

20.00

występ Jacka Wójcickiego – artysty „Piwnicy pod Baranami”

21.00

Koktajl powitalny

 

Piątek, 10 maja 2013 r.

Sala konferencyjna A

8.30-11.00

PULMONOLOGIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Renata Jankowska

prof. dr hab. Piotr Kuna

prof. dr hab. Tadeusz Płusa

8.30-8.50

prof. dr hab. Tadeusz Płusa
Postępowanie w ciężkich zakażeniach układu oddechowego

8.50-9.10

prof. dr hab. Renata Jankowska
GERD a choroby układu oddechowego

9.10-9.30

prof. dr hab. Jerzy Kołodziej
Przydatność badań inwazyjnych w chorobach płuc

9.30-9.50

prof. dr hab. Piotr Kuna
Zespół nałożenia astma-POCHP

9.50-10.10

prof. dr hab. Jerzy Mosiewicz
Strategia leczenia farmakologicznego w stabilnym okresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

10.10-10.30

prof. dr hab. Bernard Panaszek
Fenotypy i endotypy astmy oskrzelowej - implikacje diagnostyczne i terapeutyczne

10.30-10.50

prof. dr hab. Tadeusz Płusa
Znaczenie kontrolowania zapalenia w małych oskrzelach w chorobach obturacyjnych

10.50-11.00

DYSKUSJA

11.00-11.20

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna B

8.30-10.00

NEFROLOGIA DZIECIĘCA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Ryszard Grenda

dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska

prof. dr hab. Danuta Zwolińska

8.30-8.55

prof. dr hab. Ryszard Grenda
Rak nerki u dzieci

8.55-9.20

dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Pęcherz neurogenny u dzieci - problem wielodyscyplinarny, spojrzenie nefrologa

9.20-9.45

prof. dr hab. Danuta Zwolińska
Nefropatia w przebiegu choroby Schoenleina-Henocha - czy zawsze łagodna? Współpraca lekarza rodzinnego ze specjalistą

9.45-10.00

DYSKUSJA

Sala konferencyjna B

10.00-11.00

Po nitce do kłębka - czyli jak sprawnie realizować cele leczenia cukrzycy typu 2?

Sesja firmowa: Servier Polska

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Leszek Czupryniak

dr hab. Tomasz Klupa

10.00-10.25

Leczenie cukrzycy typu 2 u osób starszych
dr hab. Tomasz Klupa

10.25-10.50

Leczenie cukrzycy typu 2 i ochrona nerek – czy zawsze idą w parze?
prof. dr hab. Leszek Czupryniak

10.50-11.00

Dyskusja

Sala konferencyjna C

9.30-11.00

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
ZACHOWANIA AGRESYWNE WOBEC PERSONELU MEDYCZNEGO

9.30-9.45

dr hab. Jarosław Barański
Gniew i agresja w relacji lekarz-pacjent

9.45-10.00

mec. Ewa Steciwko-Staneczek
Aspekty prawne agresji w praktyce lekarskiej

10.00-11.00

mgr Halina Fiłończuk-Wieczorkowska
Warsztaty psychologiczne „Jak reagować na zachowania agresywne”

11.00-11.20

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna D

10.00-10.45

Panel dyskusyjny – Co nowego w leczeniu choroby refluksowej ?
Sesja firmowa: Reckitt Benckiser

 • Z punktu widzenia lekarza gastroenterologa
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Linke
 • Z punktu widzenia lekarza rodzinnego
  dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Sala E

8.30-9.45

WARSZTATY USG: OK Mecidal Systems

11.00-11.20

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna A

11.20-13.30

DIABETOLOGIA I ENDOKRYNOLOGIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Marek Bolanowski

prof. dr hab. Andrzej Milewicz

prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka

11.20-11.40

prof. dr hab. Andrzej Milewicz
Dlaczego diagnoza niedoboru witaminy D jest tak ważna w praktyce lekarza rodzinnego ?

11.40-12.00

prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
Niedoczynność kory nadnerczy - rola lekarza rodzinnego

12.00-12.20

prof. dr hab. Marek Bolanowski
Wykorzystanie internetu we wczesnym rozpoznawaniu akromegalii

12.20-12.40

dr hab. Joanna Maj
Zmiany skórne w endokrynopatiach

12.40-13.00

prof. dr hab. Marek Mędraś
Praktyczne uwagi o rozpoznawaniu i leczeniu męskiego hipogonadyzmu

13.00-13.20

prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka
Podstawowe błędy w zakresie rozpoznawania i leczenia przewlekłych powikłań cukrzycy

13.20-13.30

DYSKUSJA

13.30-14.30

Przerwa na obiad

Sala konferencyjna B

11.20-13.40

MEDYCYNA RODZINNA - WYBRANE PROBLEMY

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Szymon Dragan

dr Agnieszka Mastalerz-Migas

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

11.20-11.40

prof. dr hab. Szymon Dragan
Postępy w diagnostyce i leczeniu zmian zwyrodnieniowych dużych stawów

11.40-12.00

prof. dr hab. Jolanta Kujawa
Rehabilitacja u osób w wieku podeszłym

12.00-12.20

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
Czy krioterapia ogólnoustrojowa staje się nową formą leczenia?

12.20-12.40

prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz
Najważniejsze problemy okulistyczne w praktyce lekarza rodzinnego

12.40-13.00

dr n. hum. Bożena Mroczek
Potrzeby psychoseksualne mieszkańców DPS

13.00-13.15

dr Agnieszka Mastalerz-Migas

Szczepienia przeciwko grypie u pacjentów dializowanych - dlaczego warto?

13.15-13.35

dr Jerzy Gryglewicz

Aktualne przepisy związane z wypisywaniem recept lekarskich na leki refundowane oraz postępowania kontrolne NFZ

13.35-13.40

DYSKUSJA

13.40-14.30

Przerwa na obiad

Sala konferencyjna C

11.20-13.10

JAK RÓŻNICOWAĆ WYMIOTY U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT?

 

Przewodniczący sesji:

prof. Krzysztof Zeman

11.20-11.40

prof. Krzysztof Zeman
Wymioty - trzeba wykluczyć zakażenia i przyczyny zapalne

11.40-12.00

dr Anna Stańczyk-Przyłuska
Gastroenterologiczne i alergologiczne przyczyny wymiotów

12.00-12.20

dr Agnieszka Cywińska-Bernas
Chirurgiczne przyczyny wymiotów

12.20-12.40

dr Magdalena Wiszniewska
Nefrologiczne i neurologiczne przyczyny wymiotów

12.40-13.00

dr Zbigniew Krenc
Metaboliczne, endokrynologiczne i kardiologiczne przyczyny wymiotów

13.00-13.10

DYSKUSJA

13.30-14.30

Przerwa na obiad

Sala konferencyjna D

11.20-12.20

SPOTKANIE Z EKSPERTEM
Sesja firmowa: AstraZeneca Pharma

Objawy astmy wczesnodziecięcej i zespołu krupu w świetle zasad refundacji leków

dr Witold Bartosiewicz

12.30-13.30

"PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA" - PUNKT WIDZENIA PRAKTYKÓW

Sesja firmowa: Krka Polska
Przewodniczący sesji: dr n. med. Krzysztof Rell

Serce i NLPZ - czy mogą sie polubić?. Czy kardiolog może być za tym związkiem?
dr n. med. Krzysztof Rell

Esomeprazol – dlaczego warto wybierać w grupie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego?
dr n. med. Filip Szymański

Sala E

12.00-13.30 

WARSZTATY USG: OK Mecidal Systems

13.30-14.30

Przerwa na obiad

Sala konferencyjna A

14.30-16.10

CHIRURGIA I GASTROENTEROLOGIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak

prof. dr hab. Piotr Szyber

14.30-14.50

prof. dr hab. Janusz Schabowski
Problemy przy leczeniu choroby refluksowej przełyku w praktyce lekarza rodzinnego

14.50-15.10

prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Krwawienie z odbytu - zasady postepowania

15.10-15.30

prof. dr hab. Leszek Paradowski
Niepowodzenie w leczeniu zachowawczym choroby Leśniowskiego-Crohna

15.30-15.50

prof. dr hab. Piotr Szyber
Transplantacja narządów

15.50-16.10

DYSKUSJA

16.10-16.40

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna A

14.30-15.45

Sesja poświęcona pamięci prof. Andrzeja Steciwko

 „Relacje lekarz pacjent – zrozumienie i współpraca”

 

Moderator: dr Agnieszka Mastalerz-Migas

 

dr Agnieszka Mastalerz-Migas
Wprowadzenie: Profesor Andrzej Steciwko – lekarz, dydaktyk, naukowiec, humanista

 

dr Ewa Drabik-Danis
Odkrywanie potrzeb, jako ważny element w komunikowaniu się lekarza z pacjentem

 

dr Anna Hans-Wytrychowska
Choroba - jej rozumienie i doświadczanie, jako element istoty negocjacji lekarz-pacjent

 

Jarosław Drobnik
Udzielanie zgody na leczenie, jako wspólne prawo pacjenta i lekarza

 

dr Magdalena Bujnowska-Fedak
Przekazywanie pacjentowi i jego rodzinie złych wiadomości

 

dr hab. Jarosław Barański
Relacja pacjent-lekarz - panorama problemów

 

Podsumowanie sesji

15.45-17.45

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RODZINNEJ

Sala konferencyjna C

14.30-16.20

INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY MEDYCYNY RODZINNEJ

 

Przewodniczący sesji:

dr hab. prof. nadzw. Beata Karakiewicz

prof. dr hab. Ewa Stachowska

14.30-14.50

dr hab. prof. nadzw. Beata Karakiewicz
Opieka nad osobami starszymi w Polsce - możliwości i ograniczenia

14.50-15.10

prof. dr hab. Rafał Kurzawa
Leczenie niepłodności w warunkach ambulatoryjnych

15.10-15.30

dr Anna Lubkowska
Zastosowanie krioterapii w chorobach przewlekłych

15.30-15.50

dr hab. Miłosz Parczewski
Długoterminowa opieka nad osobami żyjącymi z HIV

15.50-16.10

prof. dr hab. Ewa Stachowska
Analiza czynników środowiskowych związanych z rozwojem raka piersi u kobiet

16.10-16.20

DYSKUSJA

Sala konferencyjna D

15.45-18.10

WARSZTATY SPIROMETRZYCZNE: Aero-Medika

Sala E

14.30-16.00

WARSZTATY USG: OK Medical Systems

16.20-16.40

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna A

16.40-18.10

SEKSUOLOGIA I GINEKOLOGIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

prof. dr hab. Tomasz Pertyński

16.40-17.00

prof. dr hab. Tomasz Pertyński
Jak postępować z problemami wieku dojrzałego kobiet? - analiza najnowszych poglądów

17.00-17.20

prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
Seksualność kobiet - kierunki badań, standardy diagnostyki i leczenia

17.20-17.40

prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz
Otyłość, problem XXI wieku - zaburzenia seksualne

17.40-18.00

prof. Irena Choroszy-Król 
Chlamydia trachomatis – aspekty kliniczne i terapeutyczne

18.00-18.10

DYSKUSJA

Sala konferencyjna C

16.40-18.10

LECZENIE BÓLU, MEDYCYNA PALIATYWNA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Jerzy Wordliczek

prof. dr hab. Jan Dobrogowski

16.40-17.00

dr Anna Orońska
Co nowego w medycynie paliatywnej?

17.00-17.20

dr Feliks Błaszczyk
Postawa lekarza rodzinnego wobec pacjenta umierającego w domu - kiedy dotychczasowe leczenie staje się uporczywą terapią

17.20-17.40

prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
Czy ból musi towarzyszyć chorobie nowotworowej?

17.40-18.00

prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Patomechanizmy i współczesne kierunki leczenia bólu fantomowego

18.00-18.10

DYSKUSJA

Pergola

20.00

Spotkanie Towarzyskie

22.00

Pokaz fontanny Wrocławskiej

 

Sobota, 11 maja 2013 r.

Sala konferencyjna AB

9.00-11.10

CHOROBY ZAKAŹNE I WAKCYNOLOGIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Lidia B. Brydak

prof. dr hab. Andrzej Radzikowski

prof. dr hab. Leszek Szenborn

9.00-9.20

prof. dr hab. Lidia B. Brydak
Jak możemy ustrzec się grypy w XXI wieku

9.20-9.40

dr Agnieszka Woźniak-Kosek, prof. dr hab. Lidia B. Brydak
System nadzoru wirusologicznego i epidemiologicznego nad grypą w populacji polskiej - SENTINEL

9.40-10.00

prof. dr hab. Leszek Szenborn
Odmowa szczepienia - argumenty w rozmowie z opiekunami dziecka

10.00-10.20

dr Hanna Czajka
Indywidualizacja kalendarza szczepień

10.20-10.40

prof. dr hab. Andrzej Radzikowski
Efektywność szczepień przeciwko pneumokokom - kraje bogate i kraje rozwijające się

10.40-11.00

płk dr hab. prof. nadzw. WIM Krzysztof Korzeniewski
Problemy zdrowotne long-term travelers na przykładzie żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego

11.00-11.10

DYSKUSJA

11.10-11.30

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna C

9.00-10.30

ZDROWIE PUBLICZNE

 

Przewodniczący sesji:

dr Aneta Nitsch-Osuch

dr hab. Piotr Tyszko

9.00-9.20

dr Krzysztof Kuszewski
Zdrowie publiczne elementem rozwoju Europy

9.20-9.40

dr Aneta Nitsch-Osuch
Współczesne zagrożenia epidemiologiczne w Polsce i na świecie

9.40-10.00

dr hab. Piotr Tyszko
Raport Siemensa: "Zdrowie męska rzecz" - wnioski dla medycyny rodzinnej

10.00-10.20

dr Paweł Grzesiowski
Nowe możliwości profilaktyki zakażeń w praktyce lekarza rodzinnego

10.20-10.30

DYSKUSJA

10.30-12.10

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna D

9.00-10.30

NEUROLOGIA I PSYCHIATRIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Andrzej Kiejna

dr hab. Bogusław Paradowski

9.00-9.20

dr hab. Bogusław Paradowski
Stany ostre w neurologii

9.20-9.40

prof. Andrzej Bogucki
Najczęstsze postaci dystonii - od rozpoznania do leczenia

9.40-10.00

prof. dr hab. Andrzej Kiejna
Rola lekarza medycyny rodzinnej w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych

10.00-10.20

dr Justyna Leszka
Wczesjna diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu 

10.20-10.30

DYSKUSJA

11.30-11.50

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna AB

11.30-13.30

NEFROLOGIA

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Kazimierz A. Wardyn

dr hab. Andrzej Jaroszyński

prof. dr hab. Jacek Manitius

11.30-11.50

prof. dr hab. Ryszard Gellert
Woda i sól w praktyce lekarza ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

11.50-12.10

dr hab. Andrzej Jaroszyński
Wpływ cukrzycy na funkcję i rozwój chorób nerek

12.10-12.30

prof. dr hab. Jacek Małyszko
Wskaźniki uszkodzenia nerek: jak interpretować wyniki badań biochemicznych i wskaźniki szacunkowe wielkości przesączania kłębuszkowego?

12.30-12.50

prof. dr hab. Jacek Manitius
Kardiotoksyczność fruktozy- czy warto jeść miód?

12.50-13.10

dr hab. Katarzyna Życińska, prof. dr hab. Kazimierz A. Wardyn
Badanie ogólne moczu w praktyce lekarza rodzinnego

13.10-13.30

prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak
Chory krwawiący – diagnostyka i leczenie

Sala konferencyjna C

12.10-13.10

SESJA INTERDYSCYPLINARNA
Co możemy poprawić w relacjach lekarz rodzinny - ośrodek specjalistyczny kardiologiczno-kardiochirurgiczny

Prowadzący:

prof. dr hab. Marian Zembala,
prof. dr hab. Mariusz Gąsior

Sala konferencyjna D

11.50-13.00

TELEMONITORING ZABURZEŃ RYTMU SERCA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. Katarzyna Bieganowska

prof. dr hab. Janusz Siebert

prof. dr hab. Łukasz Szumowski

11.50-12.10

prof. dr hab. Janusz Siebert
Program TELEMARK - wyniki wstępne badań u dorosłych

12.10-12.30

prof. dr hab. Łukasz Szumowski
Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemedycznych (TELEMARK)

12.30-12.50

prof. dr hab. Katarzyna Bieganowska
Program TELEMARK - wyniki wstępne badań u dzieci

12.50-13.00

DYSKUSJA

Sala konferencyjna AB

13.30-13.40

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys