Symposion

Rejestracja »

Program szczegółowy

Czwartek, 9 maja 2013 r.

Audytorium

14.30-16.20

KARDIOLOGIA

14.30-14.50

prof. dr hab. Waldemar Banasiak
Najczęstsze błędy w diagnostyce i terapii w kardiologii

14.50-15.10

prof. dr hab. Andrzej Mysiak
Migotanie przedsionków - praktyczne aspekty terapii

15.10-15.30

prof. dr hab. Zbigniew Kalarus
Elektroterapia w niewydolności serca

15.30-15.50

prof. dr hab. Piotr Ponikowski
Niewydolność serca - wyzwanie w codziennej praktyce klinicznej

15.50-16.10

prof. dr hab. Wojciech Kustrzycki
Inwazyjne leczenie wad zastawki mitralnej - co się zmieniło w ostatnich 50-ciu latach

16.10-16.20

DYSKUSJA

Sala konferencyjna AB

14.30-15.40

HEMATOLOGIA I REUMATOLOGIA

14.30-14.50

prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
Niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego - profilaktyka, diagnostyka i leczenie

14.50-15.10

prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
Diagnostyka różnicowa powiększonych węzłów chłonnych wyzwaniem dla lekarza rodzinnego

15.10-15.30

prof. dr hab. Piotr Wiland
Dna moczanowa - profilaktyka, diagnostyka i leczenie

15.30-15.40

DYSKUSJA

Sala konferencyjna CD

14.30-16.00

PRAWO MEDYCZNE

14.30-14.50

dr hab. Jarosław Drobnik
Pacjent zaniedbany, maltretowany, wykorzystywany - możliwości działania i obowiązki lekarza

14.50-15.10

dr Robert Susło
Lekarz w roli biegłego - zaszczytny lub uciążliwy, ale zawsze obowiązek

15.10-15.30

dr Jakub Trnka
Odmowa leczenia - sytuacja ryzykowna dla pacjenta i lekarza

15.30-15.50

dr Tomasz Jurek
Jak uczyć się na błędach medycznych - droga lekarzy rodzinnych do kultury bezpieczeństwa

15.50-16.00

DYSKUSJA

Audytorium

16.20-17.30

HIPERTENSJOLOGIA

16.20-16.40

prof. dr hab. Andrzej Januszewicz
Trudności w leczeniu nadciśnienia tętniczego

16.40-17.00

prof. dr hab. Andrzej Więcek
Tkanka tłuszczowa - udział w patogenezie nadciśnienia tętniczego i chorób nerek

17.00-17.20

prof. dr hab. Ewa Żukowska-Szczechowska
Oporne nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego

17.20-17.30

DYSKUSJA

Sala konferencyjna AB

15.40-17.40

TELEMEDYCYNA

15.40-16.00

prof. dr hab. Henryk Skarżyński
Telerehabilitacja narządu słuchu?

16.00-16.15

dr Maria Bujnowska-Fedak
Przydatność, zastosowanie i kierunki rozwoju systemów telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi

16.15-16.30

dr Wojciech Glinkowski
Rozwój telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce - kierunki i perspektywy

16.30-16.45

dr Wojciech Glinkowski 
Telemedycyna w chorobach narządu ruchu

16.45-17.00

Dr Mariusz Duplaga
Przydatność systemów e-zdrowia w opinii pacjentów i pracowników ochrony zdrowia

17.00-17.15

prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz
Rehabilitacja hybrydowa pacjentów z niewydolnością serca europejskim standardem?

17.15-17.30

dr Ewa Piotrowicz
Telekardiologia to już nasza codzienność

17.30-17.40

DYSKUSJA

Sala konferencyjna CD

16.00-17.10

PEDIATRIA

16.00-16.20

prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski
Choroby genetyczne i zespół nietolerancji chemicznej (TILT)

16.20-16.40

prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska
Nowe możliwości diagnostyczne w alergii przewodu pokarmowego u dzieci

16.40-17.00

dr hab. Jerzy Ziołkowski
Gruźlica u dzieci

17.00-17.10

DYSKUSJA

Audytorium

18.30

Uroczysta Inauguracja

20.00

Koncert

 

Piątek, 10 maja 2013 r.

Audytorium

8.30-11.00

PULMONOLOGIA

8.30-8.50

prof. dr hab. Tadeusz Płusa
Postępowanie w ciężkich zakażeniach układu oddechowego

8.50-9.10

prof. dr hab. Renata Jankowska
GERD a choroby układu oddechowego

9.10-9.30

prof. dr hab. Jerzy Kołodziej
Przydatność badań inwazyjnych w chorobach płuc

9.30-9.50

prof. dr hab. Piotr Kuna
Zespół nałożenia astma-POCHP

9.50-10.10

prof. dr hab. Jerzy Mosiewicz
Strategia leczenia farmakologicznego w stabilnym okresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

10.10-10.30

prof. dr hab. Bernard Panaszek
Fenotypy i endotypy astmy oskrzelowej - implikacje diagnostyczne i terapeutyczne

10.30-10.50

prof. dr hab. Tadeusz Płusa
Znaczenie kontrolowania zapalenia w małych oskrzelach w chorobach obturacyjnych

10.50-11.00

DYSKUSJA

11.00-11.20

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna A

8.30-10.00

NEFROLOGIA DZIECIĘCA

8.30-8.55

prof. dr hab. Ryszard Grenda
Rak nerki u dzieci

8.55-9.20

dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Pęcherz neurogenny u dzieci - problem wielodyscyplinarny, spojrzenie nefrologa

9.20-9.45

prof. dr hab. Danuta Zwolińska
Nefropatia w przebiegu choroby Schoenleina-Henocha - czy zawsze łagodna? Współpraca lekarza rodzinnego ze specjalistą

9.45-10.00

DYSKUSJA

Sala konferencyjna B

9.30-11.00

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
ZACHOWANIA AGRESYWNE WOBEC PERSONELU MEDYCZNEGO

Sala konferencyjna CD

9.00-10.00

SESJA FIRMOWA

11.00-11.20

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna A

10.00-11.00

SESJA FIRMOWA

11.00-11.20

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna CD

10.00-11.00

SESJA FIRMOWA

11.00-11.20

Przerwa na kawę

Audytorium

11.20-13.30

DIABETOLOGIA I ENDOKRYNOLOGIA

11.20-11.40

prof. dr hab. Andrzej Milewicz
Dlaczego diagnoza niedoboru witaminy D jest tak ważna w praktyce lekarza rodzinnego ?

11.40-12.00

prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
Niedoczynność kory nadnerczy - rola lekarza rodzinnego

12.00-12.20

prof. dr hab. Marek Bolanowski
Wykorzystanie internetu we wczesnym rozpoznawaniu akromegalii

12.20-12.40

dr hab. Joanna Maj
Zmiany skórne w endokrynopatiach

12.40-13.00

prof. dr hab. Marek Mędraś
Praktyczne uwagi o rozpoznawaniu i leczeniu męskiego hipogonadyzmu

13.00-13.20

prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka
Podstawowe błędy w zakresie rozpoznawania i leczenia przewlekłych powikłań cukrzycy

13.20-13.30

DYSKUSJA

13.30-14.30

Przerwa na obiad

Sala konferencyjna A

11.20-13.40

MEDYCYNA RODZINNA - WYBRANE PROBLEMY

11.20-11.40

prof. dr hab. Szymon Dragan
Postępy w diagnostyce i leczeniu zmian zwyrodnieniowych dużych stawów

11.40-12.00

prof. dr hab. Jolanta Kujawa
Rehabilitacja u osób w wieku podeszłym

12.00-12.20

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
Czy krioterapia ogólnoustrojowa staje się nową formą leczenia?

12.20-12.40

prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz
Najważniejsze problemy okulistyczne w praktyce lekarza rodzinnego

12.40-13.00

dr n. hum. Bożena Mroczek
Potrzeby psychoseksualne mieszkańców DPS

13.00-13.15

dr Agnieszka Mastalerz-Migas

Szczepienia przeciwko grypie u pacjentów dializowanych - dlaczego warto?

13.15-13.35

dr Jerzy Gryglewicz

Aktualne przepisy związane z wypisywaniem recept lekarskich na leki refundowane oraz postępowania kontrolne NFZ

13.35-13.40

DYSKUSJA

13.40-14.30

Przerwa na obiad

Sala konferencyjna B

11.20-13.10

JAK RÓŻNICOWAĆ WYMIOTY U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT?

11.20-11.40

prof. Krzysztof Zeman
Wymioty - trzeba wykluczyć zakażenia i przyczyny zapalne

11.40-12.00

dr Anna Stańczyk-Przyłuska
Gastroenterologiczne i alergologiczne przyczyny wymiotów

12.00-12.20

dr Agnieszka Cywińska-Bernas
Chirurgiczne przyczyny wymiotów

12.20-12.40

dr Magdalena Wiszniewska
Nefrologiczne i neurologiczne przyczyny wymiotów

12.40-13.00

dr Zbigniew Krenc
Metaboliczne, endokrynologiczne i kardiologiczne przyczyny wymiotów

13.00-13.10

DYSKUSJA

13.30-14.30

Przerwa na obiad

Sala konferencyjna CD

11.20-12.20

SESJA FIRMOWA

12.30-13.30

SESJA FIRMOWA

13.30-14.30

Przerwa na obiad

Audytorium

14.30-16.10

CHIRURGIA I GASTROENTEROLOGIA

14.30-14.50

prof. dr hab. Janusz Schabowski
Problemy przy leczeniu choroby refluksowej przełyku w praktyce lekarza rodzinnego

14.50-15.10

prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Krwawienie z odbytu - zasady postepowania

15.10-15.30

prof. dr hab. Leszek Paradowski
Niepowodzenie w leczeniu zachowawczym choroby Leśniowskiego-Crohna

15.30-15.50

prof. dr hab. Piotr Szyber

Transplantacja narządów

15.50-16.10

DYSKUSJA

16.10-16.40

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna A

14.30-15.30

"Nie powinniśmy odejść z tej ziemi nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć potomności"
                  Napoleon Bonaparte

 

Sesja poświęcona pamięci prof. Andrzeja Steciwko

15.30-17.30

ZABRANIE CZŁONKÓW PTMR

Sala konferencyjna B

14.30-16.20

INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY MEDYCYNY RODZINNEJ

14.30-14.50

prof. nadzw. dr hab. Beata Karakiewicz
Opieka nad osobami starszymi w Polsce - możliwości i ograniczenia

14.50-15.10

prof. dr hab. Rafał Kurzawa
Leczenie niepłodności w warunkach ambulatoryjnych

15.10-15.30

dr Anna Lubkowska
Zastosowanie krioterapii w chorobach przewlekłych

15.30-15.50

dr hab. Miłosz Parczewski
Długoterminowa opieka nad osobami żyjącymi z HIV

15.50-16.10

prof. dr hab. Ewa Stachowska
Analiza czynników środowiskowych związanych z rozwojem raka piersi u kobiet

16.10-16.20

DYSKUSJA

16.20-16.40

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna CD

14.30-15.30

SESJA FIRMOWE

 

15.30-16.30

SESJA FIRMOWA

16.30-16.40

Przerwa na kawę

16.40-17.50

SEKSUOLOGIA I GINEKOLOGIA

16.40-17.00

prof. dr hab. Tomasz Pertyński
Jak postępować z problemami wieku dojrzałego kobiet? - analiza najnowszych poglądów

17.00-17.20

prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
Seksualność kobiet - kierunki badań, standardy diagnostyki i leczenia

17.20-17.40

prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz
Otyłość , problem XIX wieku - zaburzenia seksualne

17.40-17.50

DYSKUSJA

Sala konferencyjna B

16.40-18.10

LECZENIE BÓLU, MEDYCYNA PALIATYWNA

16.40-17.00

dr Anna Orońska
Co nowego w medycynie paliatywnej?

17.00-17.20

dr Feliks Błaszczyk
Postawa lekarza rodzinnego wobec pacjenta umierającego w domu - kiedy dotychczasowe leczenie staje się uporczywą terapią

17.20-17.40

prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
Czy ból musi towarzyszyć chorobie nowotworowej?

17.40-18.00

prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Patomechanizmy i współczesne kierunki leczenia bólu fantomowego

18.00-18.10

DYSKUSJA

Sala konferencyjna CD

16.40-17.40

SESJA FIRMOWA

Pergola

20.00

Spotkanie Towarzyskie

21.00

Pokaz fontanny

 

Sobota, 11 maja 2013 r.

Audytorium

9.00-11.30

CHOROBY ZAKAŹNE I WAKCYNOLOGIA

9.00-9.20

dr Paweł Grzesiowski
Nowe możliwości profilaktyki zakażeń w praktyce lekarza rodzinnego

9.20-9.40

prof. dr hab. Lidia B. Brydak
Jak możemy ustrzec się grypy w XXI wieku

9.40-10.00

dr Agnieszka Woźniak-Kosek, prof. dr hab. Lidia B. Brydak

System nadzoru wirusologicznego i epidemiologicznego nad grypą w populacji polskiej - SENTINEL

10.00-10.20

prof. dr hab. Leszek Szenborn
Odmowa szczepienia - argumenty w rozmowie z opiekunami dziecka

10.20-10.40

dr Hanna Czajka
Indywidualizacja kalendarza szczepień

10.40-11.00

prof. dr hab. Andrzej Radzikowski
Efektywność szczepień przeciwko pneumokokom - kraje bogate i kraje rozwijające się

11.00-11.20

płk dr hab. med. prof. nadzw. WIM Krzysztof Korzeniewski
Problemy zdrowotne long-term travelers na przykładzie żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego

11.20-11.30

DYSKUSJA

11.30-11.50

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna AB

9.00-10.10

ZDROWIE PUBLICZNE

9.00-9.20

dr Krzysztof Kuszewski
Zdrowie publiczne elementem rozwoju Europy

9.20-9.40

dr Aneta Nitsch-Osuch
Współczesne zagrożenia epidemiologiczne w Polsce i na świecie

9.40-10.00

dr hab. Piotr Tyszko
Raport Siemensa: "Zdrowie męska rzecz" - wnioski dla medycyny rodzinnej

10.00-10.10

DYSKUSJA

10.10-11.30

MEDYCYNA I PRAWO

mgr prawa, dr Justyna Zajdel

11.30-11.50

Przerwa na kawę

Sala konferencyjna CD

9.00-10.20

NEUROLOGIA I PSYCHIATRIA

9.00-9.20

dr hab. Bogusław Paradowski
Stany ostre w neurologii

9.20-9.40

prof. Andrzej Bogucki
Diagnostyka dystonii

9.40-10.00

prof. dr hab. Andrzej Kiejna
Rola lekarza medycyny rodzinnej w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych

10.00-10.20

dr Justyna Leszka
Wczesjna diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu 

10.20-10.30

DYSKUSJA

10.30-11.30

SESJA FIRMOWA

11.30-11.50

Przerwa na kawę

Audytorium

11.50-13.50

NEFROLOGIA

11.50-12.10

prof. dr hab. Ryszard Gellert
Woda i sól w praktyce lekarza ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

12.10-12.30

dr hab. Andrzej Jaroszyński
Wpływ cukrzycy na funkcję i rozwój chorób nerek

12.30-12.50

prof. dr hab. Jacek Małyszko
Wskaźniki uszkodzenia nerek: jak interpretować wyniki badań biochemicznych i wskaźniki szacunkowe wielkości przesączania kłębuszkowego?

12.50-13.10

prof. dr hab. Jacek Manitius
Kardiotoksyczność fruktozy- czy warto jeść miód?

13.10-13.30

dr hab. Katarzyna Życińska, prof. dr hab. Kazimierz A. Wardyn
Badanie ogólne moczu w praktyce lekarza rodzinnego

13.30-13.50

prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak

Chory krwawiący – diagnostyka i leczenie

Sala konferencyjna AB

11.50-12.50

SESJA INTERDYSCYPLINARNA
Co możemy poprawić w relacjach lekarz rodzinny - ośrodek specjalistyczny kardiologiczno-kardiochirurgiczny

Prowadzący:

prof. dr hab. Marian Zembala, prof. dr hab. Mariusz Gąsior

Sala konferencyjna CD

11.50-13.00

TELEKARDIOLOGIA
Telemonitoring zaburzeń rytmu serca w praktyce lekarza rodzinnego

11.50-12.10

prof. dr hab. Janusz Siebert
Program TELEMARK - wyniki wstępne badań u dorosłych

12.10-12.30

prof. dr hab. Łukasz Szumowski
Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemedycznych (TELEMARK)

12.30-12.50

prof. dr hab. Katarzyna Bieganowska
Program TELEMARK - wyniki wstępne badań u dzieci

12.50-13.00

DYSKUSJA

Audytorium

13.50

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys