Symposion

Rejestracja »

Opłaty

Opłata zjazdowa wynosi

  do 22 marca

do 30 kwietnia

po 30 kwietnia

Uczestnictwo

100 zł *

200 zł *

300 zł *

Spotkanie towarzyskie

   200 zł **

  200 zł **

  200 zł **

Osoba Towarzysząca

   250 zł **

  250 zł **

  250 zł **

*podane ceny są cenami brutto
*podane ceny są cenami brutto (zawierają 23% VAT)
 
UWAGA! Dbając o Państwa komfort udziału w obradach uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zasady rejestracji

1. Rejestracji uczestnictwa prosimy dokonać za pośrednictwem strony internetowej symposion.pl/x-zjazd-ptmr/rejestracja

2. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rejestracji oraz numerem konta, na który należy dokonać wpłaty.

3. Wpłaty na otrzymany numer konta należy dokonać w terminie 14 dni od daty rejestracji.

4. Termin rejestracji uczestnictwa upływa z dniem 28 kwietnia 2013. Przyjęcie zgłoszeń po tym terminie będzie możliwe jedynie w szczególnych przypadkach (kontakt w sprawie zgłoszeń po 28 kwietnia: , tel.: 502 286 148). Zasady te obowiązują zarówno w przypadku zgłoszeń indywidualnych, jak i zgłoszeń grupowych dokonywanych przez firmy farmaceutyczne.

5. W przypadku rejestracji w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia Zjazdu, konieczne jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej do dnia 2 maja 2013.

 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • wstęp na sesje naukowe,
 • udział w wystawie medycznej,
 • udział w Uroczystej Inauguracji 9 maja 2013 r.,
 • teczkę z materiałami,
 • identyfikator,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • kawę w przerwach,
 • lunch 10 maja 2013 r.

*Opłata nie zawiera wstępu na spotkanie towarzyskie 10 maja 2013 r.
Udział w spotkaniu wymaga dodatkowej opłaty i rezerwacji miejsca podczas rejestracji.

 

Opłata rejestracyjna za udział osoby towarzyszącej obejmuje:

 • udział w Uroczystej Inauguracji w dniu 9 maja 2013 r.,
 • udział w spotkaniu towarzyskim w dniu 10 maja 2013 r.,
 • kawę w przerwach,
 • lunch w dniu 10 maja 2013 r.

Rezygnacja

Rezygnacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej:

 • faksem: 61 662 81 71
 • e-mailem: 
 • pocztą: Symposion Sp. z o.o.
  ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań

do dnia 5 kwietnia 2013 roku. Po tym terminie zwroty nie będą dokonywane.

Certyfikaty 

Na zakończenie Zjazdu Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys