Szanowni Panstwo, wszyscy lekarze uczestniczący w organizowanych przez firmę Symposion spotkaniach, otrzymują certyfikaty oraz punkty edukacyjne przyznawane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 roku, załącznik nr 3.
© Copyright Symposion