Konferencja PTGC
Data: 21.10.2006 - 21.10.2006
Miasto: Warszawa
Patronat: Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak
Rodzaj imprezy: konferencja

 

 

MIEJSCEjOBRADm

Novotel Warszawa Centrum

(dawniej hotel forum)

ul. Marszałkowska 94/98

 

POGRAM  

I. Sesja naukowo-szkoleniowa pt.: „Problemy współczesnej genetyki medycznej w praktyce
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”

 • (9:00 - 13:00) Genetyka medyczna - teoria czy rzeczywisty problem współczesnego lekarza
  Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak, IMD, Warszawa
 • Nadciśnienie tętnicze jako choroba rodzinna. Geny predyspozycji czy determinacji?
  Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, AM, Warszawa
 • Genetyczne podłoże kompleksowych chorób układu oddechowego
  Prof. dr hab. med. Jacek Pietrzyk, CMUJ, Kraków
 • Choroby układu pokarmowego - znaczenie badań molekularnych w prewencji, leczeniu oraz nadzorze rodzinnym
  prof. dr hab.med. Jerzy Ostrowski, Instytut Onkologii, Warszawa
 • Czy jesteśmy genetycznie skazani na nagły zgon sercowy?
  Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec Dr med. Anna Turska-Kmieæ, IP CZD, Warszawa
 • Spojrzenie nefrologa na choroby układu moczowego o udowodnionym podłożu genetycznym
  Prof. dr hab. Ryszard Grenda, IP CZD, Warszawa
 • Wpływ czynników genetycznych na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii
  Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Szklarz, PAM, Szczecin
 • Podsumowanie
  Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak

 

(10:00 - 13:00) II. Spotkanie robocze przedstawicieli Sieci Laboratoriów Referencyjnych PTGC „Diagnostyka molekularna chorób dziedzicznych w Polsce”

 

(14:00 - 16:00) III. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa
Genetyki Człowieka

 

 

Szanowni Państwo,

 
Dynamiczny rozwój medycyny, zarówno w zakresie diagnostyki i terapii chorób jak również ich profilaktyki, wynika m.in. z wprowadzenia do niemal wszystkich specjalności lekarskich, nowych technik badawczych biologii molekularnej. Współczesna medycyna staje się w coraz większym stopniu medycyną molekularną,
a tzw. myślenie genetyczne elementem doświadczenia klinicznego lekarzy wszystkich specjalności.
Lekarz opieki podstawowej jest zazwyczaj tym, od którego zależy właściwe ukierunkowanie procesu diagnostycznego pacjenta, nadzór nad leczeniem, a także podejmowanie stosownych działań profilaktycznych wobec członków jego rodziny. Dotyczy to zarówno chorób dziedzicznych, stosunkowo rzadko występujących jak też częstych chorób złożonych (complex disorders), w tym tzw. cywilizacyjnych, rozwijających się na podłożu wrodzonej, często rodzinnej, predyspozycji genetycznej. Zapraszam Państwa, do udziału w konferencji naukowoszkoleniowej, podczas której zaproszeni wykładowcy, wybitni specjaliści i naukowcy, przedstawią na przykładzie wybranych chorób, aktualne problemy medycyny, w kontekście współczesnej wiedzy i możliwoćci jakie oferuje obecnie lekarzowi genetyka medyczna.

 

W związku z upływem 4-letniej kadencji władz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, po konferencji przewidziane jest Walne Zgromadzenie PTGC, na które zapraszam wszystkich członków Towarzystwa.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Genetyki Człowieka

 

 

 

Uczestnictwo w konferencji Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka jest honorowane certyfikatem
oraz punktami edukacyjnymi i wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Zainteresowanych udziałem
w konferencji, prosimy o obustronne wypełnienie i przesłanie załczonej karty zgłoszenia.

 

karta zgłoszenia

 
W razie jakichkolwiek pytań, życzeń pozostajemy do dyspozycji:
SYMPOSION, ul Rynek Jeżycki 1, 60-780 Poznań

 

 • Termin zgłoszenia do dnia 30.09.2006!

 

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt pod adresem:

 
Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa
tel./fax +48 (22) 327 73 61
e-mail: [email protected]

© Copyright Symposion