PEDIATRIA 2006 Podyplomowa Szkoła PTP
Data: 09.12.2006 - 09.12.2006
Miasto: Katowice
Patronat: Prof. M. Czerwionka - Szaflarska, Prof. H. Woś
Rodzaj imprezy: sympozjum regionalne

 

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska

 

Patronat naukowy: 

Prof. dr hab. n. med. Halina Woś

Prezes Oddziełu ŚląskiegoTowarzystwa Pediatrycznego 
 

Miejsce spotkania:   Centrum Filmowe Helios, ul. Uniwersytecka 13, Sala 6
Czas trwania:             godz. 8.30-14.30 

 

 

7 punktów edukacyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów

dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3 

 

 Program imprezy:
Alergia od niemowlęcia do wieku dorosłego
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski (Białystok)

Profilaktyka i leczenie zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych
Prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński (Poznań)

Współczesne metody diagnostyczno – terapeutyczne padaczek wieku dziecięcego
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski (Poznań)

Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem moczenia nocnego
Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon (Gdańsk)

PRZERWA

Wykład interaktywny
Zespół jelita drażliwego - trudności diagnostyczne i terapeutyczne
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka - Szaflarska (Bydgoszcz)

Pro i prebiotyki w praktyce pediatrycznej
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska – Królikowska (Łódź)

Wczesne i późne powikłania leczenia chorób nowotworowych u dzieci
Prof. dr hab. n. med. Danuta Sónta – Jakimczyk

Zakażenia dróg moczowych – kiedy podejmować, jak diagnozować i leczyć?
Prof. dr hab. n. med. Antoni Dyduch
  

Zasięg:   woj. śląskie

Uczestnicy:   pediatrzy i lekarze rodzinni

Przewidywana frekwencja:   ok 250

 


© Copyright Symposion