PEDIATRIA 2006 Podyplomowa Szkoła PTP
Data: 01.02.2006 - 01.02.2006
Miasto: Bydgoszcz
Patronat: Prof. M. Czerwionka - Szaflarska, Prof. A. Balcar - Boroń
Rodzaj imprezy: sympozjum regionalne

 

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska

 

Patronat naukowy: 

Prof. dr hab. n. med. Anna Balcar - Boroń

Prezes Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
 

Miejsce spotkania:   Opera Nova, ul. Focha 5, Sala Kameralna

Czas trwania:             godz. 8.30-14.30 

 

7 punktów edukacyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów

dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3 

 

PROGRAM SYMPOZJUM:

 

Wykład interaktywny
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)

Nawrotowe zakażenia dróg oddechowych – leczenie i antybiotykoterapia
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski (Warszawa)

Nefropatia refluksowa
Prof. dr hab. n. med. Anna Jung (Warszawa)

Zaburzenia funkcji wątroby u dzieci otyłych oraz interpretacja niektórych badań oceniających czynność wątroby
Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon (Gdańsk)

PRZERWA

Wykład interaktywny
Zakażenia pneumokokowe - klinika, epidemiologia i nowa profilaktyka

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski (Warszawa)

Ważne aspekty leczenia niedokrwistości małych dzieci
Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska (Warszawa)

Wykład interaktywny
Zasady żywienia niemowląt - najczęściej popełniane błędy

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)

Współczesne metody leczenia padaczek u dzieci
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski (Poznań)

 

 

Zasięg:   woj. kujawsko-pomorskie

Uczestnicy:   pediatrzy i lekarze rodzinni

Przewidywana frekwencja:   ok 200


© Copyright Symposion