PEDIATRIA 2006 Podyplomowa Szkoła PTP
Data: 07.10.2006 - 07.10.2006
Miasto: Gdańsk
Patronat: Prof. M. Czerwionka - Szaflarska, Prof. M. Korzon
Rodzaj imprezy: sympozjum regionalne

 

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska

 

Patronat naukowy: 

Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon

Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
 

Miejsce spotkania:   Hotel Holiday Inn, Podwale Grodzkie 9, Sala Gdańsk

Czas trwania:             godz. 8.30-14.30 

 

7 punktów edukacyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów

dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3 

 

 

 

Zasięg:   woj. pomorskie

Uczestnicy:   pediatrzy i lekarze rodzinni

Przewidywana frekwencja:   ok 200

 


© Copyright Symposion