PEDIATRIA 2006 Podyplomowa Szkoła PTP
Data: 18.03.2006 - 18.03.2006
Miasto: Rzeszów
Patronat: Prof. M. Czerwionka - Szaflarska, Dr A. Mazur
Rodzaj imprezy: sympozjum regionalne

 

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska

 

Patronat naukowy: 

Dr n. med. Artur Mazur

Prezes Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
 

Miejsce spotkania:   Hotel Rzeszów, ul. Cieplińskiego 2
Czas trwania:             godz. 8.30-14.30 

 

7 punktów edukacyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów

dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3 

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM:

 

Wykład interaktywny
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)

Gorączka o nieznanej etiologii – diagnostyka różnicowa
Prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński (Poznań)

 

Wykład interaktywny
Wybrane aspekty antybiotykoterapii

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)

Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych przewodu pokarmowego
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak (Poznań)

Stany nagłe w przebiegu cukrzycy typu I
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek (Warszawa)

 

Niedokrwistość u małych dzieci - problem diagnostyczno-terapeutyczny

Dr hab. n. med. Teresa Jackowska (Warszawa)


 

Zasięg:   woj. podkarpackie

Uczestnicy:   pediatrzy i lekarze rodzinni

Przewidywana frekwencja:   ok 150

© Copyright Symposion