PEDIATRIA 2006 Podyplomowa Szkoła PTP
Data: 04.03.2006 - 04.03.2006
Miasto: Poznań
Patronat: Prof. M. Czerwionka - Szaflarska, Prof. W. Służewski
Rodzaj imprezy: sympozjum regionalne

 

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska

 

Patronat naukowy: 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski
Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
 

Miejsce spotkania:   World Trade Center, ul. Bukowska 12

Czas trwania:             godz. 8.00-15.10

 

7 punktów edukacyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów

dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3 

  

PROGRAM SYMPOZJUM:

 

8.00 - 8.30

 • Zwiedzanie wystawy medycznej
  Przyjmowanie zgłoszeń lekarzy w celu uzyskania
  certyfikatów uczestnictwa w sympozjum

8.30 - 8.35

 • Rozpoczęcie sympozjum

8.35 - 9.05

 • Racjonalna antybiotykoterapia
  w codziennej praktyce lekarza pediatry i rodzinnego

  Prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński (Poznań)

9.05 - 9.35

 • Standardy żywienia niemowląt i małych dzieci
  Prof. dr hab. n. med. Danuta Piotrowska-Jastrzębska (Białystok)

9.35 - 9.40

 • LACTOBACILLUS REUTERI - skuteczny probiotyk
  Mgr Maria Domańska-Waliœ, HIPP POLSKA

9.40 - 10.20

 • Wykład interaktywny
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego

  Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)

10.20 - 10.25

 • TRILAC w leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych u dzieci
  Dr Paweł Szepiel, KROTEX POLSKA

10.25 - 11.05

 • Wykład interaktywny
  Współczesny pogląd na rolę bakterii S.pyogenes
  w zakażeniach gardła i migdałków podniebiennych
  Prof. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowska
  Dr n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (Warszawa)

11.05 - 11.10

 • KLACID - antybiotyk w leczeniu zakaże dróg oddechowych
  Mgr Dominik Szmajda, ABBOTT LABORATORIES

11.10 - 11.40

 • Przewlekłe bóle brzucha u dzieci
  Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko (Warszawa)

11.40 - 12.10

 • Przerwa

12.10 - 12.50

 • Wykład interaktywny
  Zakażenia pneumokokowe
  - klinika, epidemiologia i nowa profilaktyka
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski (Warszawa)

12.50 - 12.55

 • PREVENAR - skoniugowana szczepionka pneumokokowa dla dzieci powyżej 2 miesiąca życia
  Mgr Łukasz Konik, WYETH POLSKA

12.55 - 13.25

 • Zaburzenia snu u dzieci
  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski (Poznań)

13.25 - 13.30

 • Szczepionki pediatryczne firmy SANOFI PASTEUR
  Przedstawiciel SANOFI PASTEUR

13.30 - 14.00

 • Astma a alergia pokarmowa
  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska (Łódź)

14.00 - 14.05

 • Prezentacja produktów firmy CANDIA                                                             Przedstawiciel firmy CANDIA

14.05 - 14.35

 • Zaburzenia funkcji wątroby u dzieci otyłych oraz interpretacja
  niektórych badań oceniających czynność wątroby

  Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon (Gdańsk)

14.35 - 15.05

 • Cukrzyca typu I u dzieci i młodzieży - postępy w samokontroli i leczeniu
  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek (Warszawa)

15.05 - 15.10

 • Zakończenie sympozjum

15.10

 • Wręczanie certyfikatów uczestnictwa

 

Zasięg:   woj. wielkopolskie

Uczestnicy:   pediatrzy i lekarze rodzinni

Przewidywana frekwencja:   ok 350

 

© Copyright Symposion