PEDIATRIA 2006 Podyplomowa Szkoła PTP
Data: 18.02.2006 - 18.02.2006
Miasto: Gdańsk
Patronat: Prof. M. Czerwionka - Szaflarska, Prof. M. Korzon
Rodzaj imprezy: sympozjum regionalne

 

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska

 

Patronat naukowy: 

Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon

Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
 

Miejsce spotkania:   Hotel Holiday Inn, Podwale Grodzkie 9, Sala Gdańsk

Czas trwania:             godz. 8.30-14.30 

 

7 punktów edukacyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów

dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3 

 

 

Program sympozjum:

 

Niedokrwistość u małych dzieci – problem diagnostyczno-terapeutyczny
Dr hab. n. med. Teresa Jackowska (Warszawa)

Nawrotowe zakażenia dróg oddechowych – diagnostyka różnicowa, profilaktyka i leczenie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski (Warszawa)

Wykład interaktywny
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)

Astma a alergia pokarmowa
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska (Łódź)

PRZERWA

Racjonalna antybiotykoterapia w codziennej praktyce lekarza pediatry i rodzinnego: błędy w antybiotykoterapii – prezentacja przypadków
Prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński (Poznań)

Zaburzenia funkcji wątroby u dzieci otyłych oraz interpretacja niektórych badań oceniających czynności wątroby
Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon (Gdańsk)

Wykład interaktywny
Zaburzenia pneumokokowe – klinika, epidemiologia i nowa profilaktyka
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski (Warszawa)

Wykład interaktywny
Współczesny pogląd na rolę bakterii S.pyogenes w zakażeniach gardła i migdałków podniebiennych
Dr n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (Łódź) 

 

Zasięg:   woj. pomorskie

Uczestnicy:   pediatrzy i lekarze rodzinni

Przewidywana frekwencja:   ok 200

 


© Copyright Symposion