Symposion

Rejestracja »
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nowoczesna Pediatria”

Opłaty

Rejestracja Uczestników

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie http://symposion.pl/vii-nowoczesna-pediatria/rejestracja oraz uiszczenie opłaty w terminie 14 dni od daty rejestracji, na indywidualny numer konta, który otrzymają Państwo e-mailem.
W przypadku rejestracji w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia konferencji, konieczne jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej do 4 listopada 2013 r.

2. Opłata konferencyjna wynosi:

 

do 31.08.2013

do 30.09.2013

od 1.10.2013

Uczestnik

200 zł

300 zł

400 zł

Osoba Towarzysząca

150 zł

150 zł

150 zł

Wieczór Kulturalny

30 zł

30 zł

30 zł

3. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:
- wstęp na sesje naukowe
- teczkę z materiałami
- identyfikator
- certyfikat uczestnictwa
- kawę w przerwach i lunch

4. W ramach opłaty konferencyjnej za osobę towarzyszącą zapewniamy:
- identyfikator
- kawę w przerwach i lunch
- udział w Wieczorze Kulturalnym i Słodkim poczęstunku

5. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmowane będą do momentu zamknięcia puli dostępnych miejsc, najpóźniej do 25 października 2013 r.

 

Anulacja zgłoszeń

Anulacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej:
- faksem: 61 66 28 171
- e-mailem:
- pocztą: Symposion sp. z o.o., sp. k.
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
do 25 października 2013 r. Po tym terminie zwroty nie będą dokonywane.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys