Program

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne oraz firma Symposion wyrażają

serdeczne podziękowania Firmom:

merck

za udzielenie grantów edukacyjnych VII Kursowi Kształcenia Ustawicznego

z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych.

7 KWIETNIA – czwartek

14.00-16.00 Przyjazd i rejestracja Uczestników

16.00-18.00  SALA A – CHOROBY NADNERCZY 

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Bednarek-Tupikowska,
Prof. dr hab. n. med. Ewa Bar-Andziak

 • 16.00-16.20 Co nowego w dokumentach uzgodnień odnośnie chorób nadnerczy
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński.
 • 16.20-16.40 Niedoczynność kory nadnerczy – kontrowersje terapeutyczne
  prof. dr hab. n. med. Grażyna Bednarek-Tupikowska.
 • 16.40-17.10 DEBATA – kontrowersje – wrodzony przerost kory nadnerczy  
  prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera,
  prof. UM w Warszawie,
  dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk.
 • 17.10-17.40 DEBATA – Aldosteronizm pierwotny – częsta przyczyna nadciśnienia tętniczego
  prof. dr hab. n. med. Maria Górska,
  prof. dr hab. n. med. Janusz Myśliwiec.
 • 17.40-18.00 Panel pytań sms – przy udziale Wykładowców sesji

18.00-18.15  Przerwa na kawę

18.15-18.45 SALA A – SPOTKANIE Z EKSPERTEM

 • Incidentaloma gruczołów dokrewnych – postępowanie operacyjne – za i przeciw
  prof. dr hab. n. med. Jan Brzeziński 

18.45-19.15 SALA A – SPOTKANIE Z EKSPERTEM

 •  Choroba Cushinga
  prof. CMKP w Warszawie rdr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

18.15-18.45 SALA B – SPOTKANIE Z EKSPERTEM

 • Co nowego w osteoporozie?
  prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 

18.45-19.15 SALA B – SPOTKANIE Z EKSPERTEM

 • Otyłość a ciąża
  prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz 

19.15-19.50 SALA A – SESJA CIEKAWYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH panel pytań sms

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński

20.00 – Otwarcie kursu – kolacja powitalna w Restauracji Starówka


8 KWIETNIA – piątek

11.00-17.00 SALA B – WARSZTATY ULTRASONOGRAFICZNE:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Roman Junik,
prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz,
prof. UM w Poznaniu dr hab. n. med. Marek Ruchała,
dr hab. n. med. Marek Dedecjus,
dr. n med. Ewelina Szczepanek,
dr n. med. Tomasz Tomkalski. 

8.20-8.30 SALA A – PYTANIE NA ŚNIADANIE – KONKURS SMS-OWY Z NAGRODAMI

Nagrody zostaną wręczone podczas kolacji.

8.30-9.00 SALA A – SPOTKANIE Z EKSPERTEM

 • Insulinoma – diagnostyka i leczenie
  prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek 

9.00-10.50 SALA A – SESJA TYREOLOGICZNA

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński,
prof. dr hab. n. med. Alicja Neuman,
prof. UM w Poznaniu dr hab. n. med. Marek Ruchała.

 • 9.00-9.20 Hormony tarczycy – niedoceniony problem w praktyce klinicznej
  prof. dr hab. n. med. Janusz Nauman
 • 9.20-9.40 Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy u dzieci
  prof. UM Poznań dr hab. n. med. Marek Niedziela
 • 9.40-10.00 Leczenie orbitopatii tarczycowej: między zaleceniami a codzienną praktyką
  dr hab. n. med. Jacek Daroszewski
 • 10.00-10.20 „Zrobić USG tarczycy każdy może, trochę lepiej  lub trochę gorzej…” – wprowadzenie do warsztatów USG
  prof. UM w Poznaniu dr hab. n. med. Marek Ruchała,
  dr n med. Ewelina Szczepanek
 • 10.20-10.50 Panel pytań sms – przy udziale Wykładowców sesji

10.50-11.10 Przerwa kawowa

11.10-12.30 SALA A – PROSTE ROZWIĄZANIA CZĘSTYCH PROBLEMÓW TERAPEUTYCZNYCH – SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM FIRMY MERCK 

 merck

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Górska,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz.

 • 11.10-11.30 Pacjent z cukrzycą – jak skuteczniej osiągnąć cel terapii
  prof. dr hab. n. med. Maria Górska 
 • 11.30-11.50 Plejotropowe działanie witaminy D – korzyści dla pacjenta z niedoborami
  prof. dr  hab. n. med. Andrzej Milewicz 
 • 11.50-12.10 Dylemat każdego lekarza – oryginał czy generyk
  prof. dr hab. farm. Barbara Filipek
 • 12.10-12.30- Panel pytań sms - przy udziale Wykładowców sesji

12.30-14.00 SALA A – ENDOKRYNOLOGIA PODWZGÓRZA I PRZYSADKI

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski,
prof. dr hab. n. med. Marek Pawlikowski.

 • 12.30-12.50 Hormonalne i pozahormonalne uwarunkowania niskorosłości u dzieci i młodzieży
  dr hab. n. med. Maciej Hilczer
 • 12.50-13.10 Molekularne uwarunkowanie niskorosłości
  dr hab. n. med. Andrzej Kędzia
 • 13.10-13.30 Odległe następstwa hipotrofii wewnątrzmacicznej
  prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
 • 13.30-13.50 Akromegalia 
  prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski
 • 13.50-14.00  Panel pytań sms – przy udziale Wykładowców sesji

14.00-14.30 SALA KOMINKOWA - Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

14.30-15.00 SALA KOMINKOWA - Spotkanie Zespołu Redakcyjnego Podręcznika "Endokrynologiia"

14.00-15.00 Przerwa na lunch

14.30-15.00 SALA A – SPOTKANIE Z EKSPERTEM

 • Hiperprolaktynemia
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska 

15.00-15.45 SALA A - Sesja naukowa fitmy NOVO NORDISK

 • Docelowy model terapeutyczny chorych z cukrzycą typu 2 – Kiedy inkretyny? Kiedy insuliny?
  dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

15.45-17.30  SALA A – DIABETOLOGIA

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska,
prof. dr hab. n. med. Barbara Krzyżanowska-Świniarska

 • 15.45-16.05  LADA – co nowego?
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska
 • 16.05-16.35 Stany nagłe w diabetologii
  prof. dr hab. n. med. Maria Górska,
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski.
 • 16.35-16.55 Kiedy i jak kojarzyć leki doustne z insuliną
  prof. dr hab. n. med. Ida Kinalska
 • 16.55-17.10 Zespół metaboliczny – co nowego? 
  prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska
 • 17.10-17.30 Panel pytań sms – przy udziale Wykładowców sesji

17.30-17.50 Przerwa na kawowę

17.50-19.40 SALA A - GINEKOLOGIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska,
prof. dr hab. n. med. Błażej Męczekalski,
prof. dr hab. Andrzej Milewicz

 • 17.50-18.50  DEBATA -  Zespół policystycznych jajników – pytania i kontrowersje
 • 17.50-18.05 Zaburzenia hormonalne w  PCOS – spojrzenie ginekologa
  prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba 
 • 18.05-18.20 Odrębności zespołu policystycznych jajników u  dojrzewających dziewcząt – spojrzenie pediatry
  prof. dr hab. Ewa Małecka Tendera
 • 18.20-18.35 Otyłość, zaburzenia metaboliczne w PCOS – czy mają wpływ na leczenie ? – spojrzenie internisty
  prof. dr hab. Irina Kowalska
 • 18.35-18.40 Podsumowanie
  prof. dr hab. n. med.  Andrzej Milewicz
 • 18.40-18.50 Panel pytań sms
 • 18.50-19.10 Jak dobierać progestageny w antykoncepcji oraz terapii hormonalnej – aby zminimalizować ryzyko objawów ubocznych
  prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
 • 19.10-19.30 Hirsutyzm – Hormony i Lasery (spojrzenie endokrynologii i medycyny estetycznej)
  prof. AM we Wrocławiu dr hab. n. med. Bożena Bidzińska-Speichert,
  dr. n. med. Dorota Bałazińska.
 •  19.30-19.40 Panel pytań sms

20.30 Impreza Towarzysząca


9 KWIETNIA – sobota

9.00- 9.25 SALA A Kto wcześnie wstaje… Endokrynologiczny Briefing- Aktualności - panel pytań sms
prezentuje prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz

9.25-10.45 SALA A – ANDROLOGIA

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś,
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

 • 9.25-9.45 Czynnik męski w rozrodzie człowieka
  prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś
 • 9.45-10.05 Późny hipogonadyzm u mężczyzn
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
 • 10.05-10.25 Oznaczanie testosteronu u kobiet i mężczyzn w praktyce lekarskiej 
  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
 • 10.25-10.45 Zaburzenia potencji, co nowego możemy zaoferować pacjentom? 
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

10.45-11.00 Przerwa na kawę

11.00-12.00  SALA A – GUZY NEUROENDOKRYNNE

Najczęstsze trudności diagnostyczne i terapeutyczne – prezentacja przypadków
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła oraz jej goście:
dr dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński, dr n. med. Violetta Rosiek 

12.00-13.30 Kącik ciekawych przypadków

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ryszard Waśko,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak

 • 12.00-12.15 - Pierwotna nadczynność przytarczyc u chorych z guzami w zakresie twarzoczaszki
  Bohdanowicz-Pawlak A., Pawlak W., Łuczak K., Szymczak J., Bednarek –Tupikowska G. (Wrocław)
 • 12.15-12.30 - Skojarzenie neuroblastoma i pheochromocytoma u 22-letniej pacjentki
  Andrysiak-Mamos E., Szaluś N., Kamiński G., Syrenicz A. (Szczecin, Warszawa)
 • 12.30-12.45 - Chory z autoimmunologicznym zespołem wielogruczołowym typu 1 (PGS1) i  przewlekłym obrzękiem tarcz nerwów wzrokowych
  Szymczak J., Bohdanowicz-Pawlak A. (Wrocław)
 • 12.45-13.00 - Hipofosfatemia, bóle kostne, złamania patologiczne – pomyśl o Onkogenicznej Osteomalacji
  Kaniuka-Jakubowska S., Biernat W., Lewczuk A., Świątkowska-Stodulska R., Sworczak K. (Gdańsk)
 • 13.00-13.15 - Trudności diagnostyczne w zespole androgenizacji u kobiety w okresie okołomenopauzalnym
  Sowińska-Przepiera E., Andrysiak-Mamos E., Syrenicz A. (Szczecin)
 • Panel pytań sms 13.15-13.30

13.30  Zakończenie konferencji

realizacja: insys