Symposion

Rejestracja »
VI Jesienne Spotkanie Kardiologów
pl en

List powitalny

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

już po raz szósty spotkamy się w Poznaniu. Jak zwykle obok kontrowersyjnych tematów z zakresu farmakoterapii klinicznej będziemy prezentowali w bezpośrednich transmisjach z Pracowni Hemodynamicznych (Szpital im. Przemienienia Pańskiego i Szpital im. Strusia) zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej. Wszystkie będą stanowiły „ilustrację” do problemów klinicznych, z którymi borykają się lekarze w codziennej ambulatoryjnej pracy. Sukcesy zabiegów kardiologii inwazyjnej mogą mieć charakter przetrwały jedynie przy aktywnej kontroli chorych i odpowiednim leczeniu ambulatoryjnym.

Zastosowanie agresywnego leczenia farmakologicznego we wtórnej prewencji celem istotnego zmniejszenia śmiertelności 30-dniowej i rocznej w populacji polskiej, jest najważniejszym zadaniem obecnej chwili. Obok sesji poświęconych wadom strukturalnym serca, chorobie niedokrwiennej, chorobom aorty wiele spotkań będzie podejmowało trudne tematy z zakresu farmakoterapii kardiologicznej.

Zamierzamy zaprezentować najnowsze doniesienia i wyniki leczenia nadciśnienia tętniczego metodą denerwacji tętnic nerkowych. Niezależnie od różnorodności poruszanych tematów zasadniczym motywem przewodnim będzie ich kontrowersyjność. W języku „Wytycznych” będzie to zatem klasa I lub II a ale zawsze przy poziomie wiarygodności C. Tak więc opinie ekspertów a nie wyniki wielkich randomizowanych badań czy metaanaliz są przesłanką do dyskusji o rekomendacjach w postępowaniu klinicznym.

Równocześnie z naszymi spotkaniami odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, której tematem przewodnim będą wady wrodzone u ciężarnych i mechanizm ich dziedziczenia oraz II Poznańskie Warsztaty Transplantacji Serca.

Do zobaczenia w Poznaniu!

 

Z wyrazami szacunku i poważania 

Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

                                                                                                        

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys