Symposion

Rejestracja »
Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrii

Wykładowcy

Mieczysława Czerwionka - Szaflarska, prof. dr hab. n. med.,

Mieczysława Czerwionka - Szaflarska, prof. zw. dr hab. n. med., Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lekarz, nauczyciel akademicki z czterdziestoletnim stażem. Specjalista II stopnia w zakresie chorób dzieci, alergologii i gastroenterologii. Doktoryzowała się w 1973 roku, habilitacja w 1989 roku, w 1997 roku, otrzymała tytuł naukowy profesora medycyny. W latach 1990 – 2004 kolejno pełniła funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego, Prorektora ds. Studenckich, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, w latach 2004 – 2005 Pełnomocnik Rektora UMK ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, jest Członkiem Komisji Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Przewodniczącą Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Wiceprezes Bydgoskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Pediatrii. 
Alicja Chybicka, prof. dr. hab. n. med., Alicja Chybicka, prof. dr. hab. n. med., urodziła się 10 maja 1951 r. w Wałbrzychu. W 1975 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1979 r. uzyskała specjalizację I stopnia, a w 1982 r. – II stopnia z pediatrii. Zdobyła także specjalizację z hematologii i onkologii dziecięcej (2002), opieki paliatywnej (2004), transplantologii klinicznej (2004) i immunologii klinicznej (2004). W 1979 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 1994 r. – doktora habilitowanego. W 1999 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2003 r. – profesora zwyczajnego. Od 1975 r. jest związana jako lekarz i wykładowca z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Pracowała w Klinice Pediatrii Ogólnej oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (dawniej Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci). Od 2000 r. jest kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Zasiada w radach Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jest członkinią rad kilku fundacji pomagających chorym dzieciom. W ostatnich wyborach parlamentarnych (11 listopada 2011 r.) została wybrana na Senatora RP i czynnie uczestniczy w pracach Senackiej Komisji Zdrowia, gdzie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz w Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.


Ryszard Kurzawa, prof. dr hab. n. med., Ryszard Kurzawa, prof. dr hab. n. med., Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Oddziału Terenowego im Ireny i Jana Rudników w Rabce-Zdroju. Lekarz pediatra , nauczyciel  szkolenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie alergologii i chorób płuc  z prawie 40 letnim stażem. Specjalista II stopnia w zakresie alergologii i pneumonologii. Doktoryzował się  w 1982 roku, habilitacja w 1991 roku, w 2000 rokur otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny , a w roku 2010 stanowisko profesora zwyczajnego.  Od roku 2007 jest członkiem Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii  Klinicznej PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie od wielu kadencji,  również od wielu kadencji jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Przewodniczącym Oddziału Małopolskiego tego towarzystwa,  członkiem European   Academy of Allergology and Clinical Immmunology i  American Thoracic Society. Od roku 2007 jest członkiem Państwowych Komisji Egzaminacyjnych w dziedzinie alergologii  i chorób płuc.


Jerzy Stańczyk, prof. dr hab. n. med., Jerzy Stańczyk, prof. dr hab. n. med., Kierownik II Katedry Pediatrii i Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz, nauczyciel akademicki z czterdziestoletnim stażem. Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii oraz w zakresie kardiologii i kardiologii dziecięcej. Kształcił się m.in. we Francji (Paryż, Nancy, Lille) i Niemczech Aachen. Doktoryzował się w 1978 roku, habilitacja w 1994 roku,       w 1999 roku otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny. W latach 1997 – 2003 kolejno pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego ds. Doskonalenia Medycznego i Prodziekana Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w latach 2004 – 2008 Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 1997 roku Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pełni również funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, jest Przewodniczącym Zespołu Regionalnego Polskiego Rejestru Wad Wrodzonych oraz Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Ultrasonograficznego. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Eskulap (1971), Nagroda Ministra Zdrowia (1979, 1982, 2006, 2007), Złoty Krzyż Zasługi (2002), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005), Odznaka Honoris Gratia (2010), Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (2011), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011). Główne kierunki zainteresowań naukowych Profesora to prenatalna diagnostyka kardiologiczna, diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca, badanie układu krążenia u dzieci z chorobami tkanki łącznej, arytmie oraz pierwotne choroby mięśnia sercowego u dzieci. Liczba publikacji: 437 – w tym 198 oryginalnych i 239 doniesień zjazdowych, współautor 15 publikacji książkowych.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys