Symposion

Rejestracja »
Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrii

Rejestracja

Harmonogram konferencji

8 lutego 2014Wrocław zarejestruj »

15 lutego 2014Katowicezarejestruj »

1 marca 2014Bydgoszczzarejestruj »

8 marca 2014Warszawazarejestruj »

5 kwietnia 2014Poznańzarejestruj »

10 maja 2014Lublinzarejestruj »

17 maja 2014Białystokzarejestruj »

14 czerwca 2014Rzeszówzarejestruj »

20 września 2014Łódźzarejestruj »

11 października 2014Olsztynzarejestruj »

18 października 2014Gdańskzarejestruj »

15 listopada 2014Toruńzarejestruj »

29 listopada 2014Szczecinzarejestruj » 

6 grudnia 2014Krakówzarejestruj » 

 

 

*Lekarz uczestniczący w sympozjum uzyskuje  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3. Pełen tekst rozporządzenia:
http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/2004/231/DU20042312326.pdf

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys