Symposion

Rejestracja »
Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrii

Patronat

Patronat Naukowy:

Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:
Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

 

Zarząd Główny PTP:

Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:
Prof. dr hab. Alicja Chybicka

Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:
Dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski 

Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Dr hab. Prof. UR Artur Mazur

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:
Dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:
Prof. dr hab. Wojciech Służewski

 

Członkowie Zarządu:

Dr hab. Prof. CMKP Teresa Jackowska
Dr n. med. Anna Turska-Kmieć
Prof. dr hab. Mieczysław Walczak
Dr hab. prof. UJ Krzysztof Fyderek
Prof. dr hab. Tomasz Szczepański
Dr hab. Piotr Albrecht
Prof. dr hab. Halina Woś

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys