Symposion

Rejestracja »
Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrii

Olsztyn, 11 października 2014

Data: 11 października 2014
Miejsce: Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1, Olsztyn

 

ZAREJESTRUJ SIĘ »

 

ZOBACZ
PROGRAM
 


HARMONOGRAM KONFERENCJI

7.30 - 8.00 Rejestracja uczestnictwa
8.00 - 15.40 Sesje wykładowe

PATRONAT NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 
Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 


TEMATY WIODĄCE 

 • Zakażenie tkanek miękkich i układu oddechowego u dzieci
 • Dziecko z kaszlem produktywnym
 • Katar alergiczny czy niealergiczny?
 • Alergia pokarmowa - rola laktozy i omega-3
 • Stymulowanie nabycia tolerancji w postępowaniu klinicznym w alergii na mleko krowie
 • Wybór odpowiedniego probiotyku warunkiem skuteczności terapii
 • Profilaktyka zakażeń meningokokowych
 • Noworodek - najmłodszy pacjent pediatrii
 • Właściwa postać leku gwarancją bezpieczeństwa i skuteczności w pediatrii
 • Ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli - trudności terapeutyczne w pediatrycznej opiece ambulatoryjnej
 • Astma wczesnodziecięca - zasady rozpoznawania i leczenia AD 2014
 • Compliance w terapii inhalacyjnej u dzieci - jak leczyć, żeby go osiągnąć?
 • Dawkowanie w nebulizacji u dzieci. Dlaczego powinniśmy myśleć o dawce dostarczonej, a nie nominalnej?
 • Jakie narządy i z jakim skutkiem można dzisiaj przeszczepić choremu dziecku?
 • Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci w praktyce lekarza pierwszego kontaktu
 • Zakażenia układu moczowego - aktualny stan wiedzy
 • Receptorowe podłoże chorób wirusowych u dzieci - możliwości ingerencji terapeutycznej

REJESTRACJA

 • Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja drogą internetową.
 
 • Warunkiem otrzymania certyfikatu jest potwierdzenie swojej obecności w biurze rejestracyjnym podczas konferencji.
 • Rejestracja odbywa się w godzinach 7.30 - 8.00 w dniu konferencji. 

PUNKTY EDUKACYJNE

 • Lekarz uczestniczący w sympozjum uzyskuje punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3. Pełen tekst rozporządzenia: 
  http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/2004/231/DU20042312326.pdf

CERTYFIKATY 

 • Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie punktów edukacyjnych jest Państwa obecność na sympozjum oraz rejestracja przy stoisku firmy SYMPOSION. Certyfikat otrzymują Państwo na zakończenie sympozjum. 

ANKIETY

 • Uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiet wręczanych Państwu przy rejestracji. Dokładnie wypełnione ankiety umożliwiają nam poznanie Państwa indywidualnych preferencji co do tematyki sympozjów. Informacje te posłużą nam do celowanego informowania o spotkaniach będących w zakresie Państwa zainteresowań. 

LOSOWANIE NAGRÓD-NIESPODZIANEK

 • Na zakończenie sympozjum wśród osób, które wypełniły ankietę i znajdują się na sali obrad, losujemy atrakcyjne nagrody - niespodzianki.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys