Symposion

Rejestracja »
Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrii

Kalendarium

Harmonogram konferencji

8 lutego 2014Wrocław zobaczzarejestruj »

15 lutego 2014Katowice zobaczzarejestruj »

1 marca 2014Bydgoszcz zobaczzarejestruj »

8 marca 2014Warszawa zobaczzarejestruj »

5 kwietnia 2014Poznań zobaczzarejestruj »

10 maja 2014Lublin zobaczzarejestruj »

17 maja 2014Białystok zobaczzarejestruj »

14 czerwca 2014Rzeszów zobaczzarejestruj »

20 września 2014Łódź zobaczzarejestruj »

11 października 2014Olsztyn zobaczzarejestruj »

18 października 2014Gdańsk zobaczzarejestruj »

15 listopada 2014Toruń zobaczzarejestruj »

29 listopada 2014Szczecin zobaczzarejestruj » 

6 grudnia 2014Kraków zobaczzarejestruj » 

 

 

*Lekarz uczestniczący w sympozjum uzyskuje  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3. Pełen tekst rozporządzenia:
http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/2004/231/DU20042312326.pdf

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys