Symposion

Rejestracja »
Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrii

Historia

Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego została powołana do życia w roku 1998 w celu skoordynowanego spełniania założeń statutowych Towarzystwa dotyczących upowszechniania wiedzy z dziedziny medycyny wieku rozwojowego oraz podnoszenia poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych dla lekarzy ze specjalizacją pediatria oraz dziedzin pokrewnych.

 

Pierwsze spotkanie Szkoły odbyło się w Bydgoszczy w dniach 22-23 stycznia 1998 roku. Od początku istnienia Szkoły funkcję jej Dyrektora sprawuje Profesor zw. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska.

 

Inicjatywa Podyplomowej Szkoły PTP mającej na celu edukację lekarzy pediatrów przez wybitnych specjalistów spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem środowiska, o czym najdobitniej świadczy stale rosnące grono uczestników. Programy Szkół przygotowywane pod merytorycznym nadzorem Dyrektora Podyplomowej Szkoły PTP gromadzą najwybitniejszych wykładowców w zakresie pediatrii w Polsce - członków Zarządu Głównego PTP, Przewodniczących Oddziałów Regionalnych, Kierowników Klinik i Katedr Pediatrycznych z całej Polski. Program Szkoły jest tworzony tylko i wyłącznie przez samodzielnych pracowników naukowych.

 

Początkowo Szkoła miała charakter stacjonarny – kilka razy w roku lekarze pediatrzy z całej Polski byli zapraszani na spotkania Szkoły do wybranych ośrodków. W kolejnych latach dla wygody i komfortu uczestników przyjęto założenie organizacji spotkań Szkoły bezpośrednio w ośrodkach wojewódzkich, co zaowocowało dynamicznym rozwojem Szkoły.

 

Od roku 2002 organizację spotkań Szkoły powierzono firmie Symposion (wcześniej Agora Intl.). Rok 2011 to czas rozszerzenia formuły Szkoły o nowe aktywności edukacyjne oraz wykorzystanie na większą skalę nowoczesnych rozwiązań multimedialnych.

 

W roku 2012 obchodzony był jubileusz 10-lecia współpracy pomiędzy firmą Symposion a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym.

 

Od początku istnienia Podyplomowa Szkoła PTP poszczycić się mogła także wsparciem sponsorskim najważniejszych przedstawicieli rynku farmaceutycznego. Zaszczytny Mandat Głównego Partnera Podyplomowej Szkoły PTP sprawowały w poszczególnych latach takie firmy jak:

 

-> Sandoz, Novartis Vaccines, Teva Respiratory 2014
-> Sandoz 2013
-> GlaxoSmithKline 2012
-> Teva sezon 2011 
-> Abbott sezony 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
-> Altana Pharma sezon 2004, 2005, 2006 
-> Ivax/Polfa Kutno/Teva sezon 2005, 2006, 2007 
-> Pfizer/Wyeth sezon 2006, 2010 
-> Sandoz sezon 2010 
-> Mead Johnson sezon 2009 
-> UCB sezon 2009 
-> Baxter sezon 2008 
-> Merck sezon 2008 
-> Bioton sezon 2007 
-> Novartis sezon 2007 
-> Nutricia sezon 2007 
-> Sanofi Pasteur sezon 2005 
-> Solvay Pharma sezon 2004

 Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys