Symposion

Rejestracja »
Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrii

AŚP Symposion

Szanowni Państwo,
 

Akademia Świadomości Prawnej to projekt organizowany od kilku lat przez firmę Symposion, który ma na celu pomóc lekarzom wszystkich specjalności w postępowaniu zgodnie z prawem medycznym oraz uniknięciu ewentualnych kłopotów powstałych z niewłaściwego, samodzielnego interpretowania skomplikowanych przepisów prawa. 

W roku 2014 zapraszamy na spotkania z cyklu Akademia Świadomości Prawnej w nowej, ulepszonej odsłonie przygotowanej przez praktyków z firmy Medlegalis.

 

Serdecznie zapraszamy!
 

                                         Zespół Symposion

 

 

 
 

Wybrane zagadnienia poruszane podczas spotkań
Akademii Świadomości Prawnej Symposion w 2014 roku

 

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 

  • zasady prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta oraz zarządzeniami Prezesa NFZ;
  • zasady prawidłowego dokumentowania podejmowanych działań leczniczych oraz ordynowania leków;
  • dokumentacja pacjenta jako środek dowodowy w postępowaniu kontrolnym oraz sądowym;
  • zasady wypisywania recept, w tym recept transgranicznych;
  • środki dowodowe i odwoławcze w toku postępowania kontrolnego i sądowego.

Podstawą szkolenia będą aktualne przepisy prawa, w tym znowelizowane rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz zarządzenia Prezesa NFZ (wraz z wytycznymi) oraz wybór aktualnego orzecznictwa Sądowego.

 

Szkolenie przewiduje również krótki panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania uczestników. 

 

NOWOŚĆ! Podczas każdego spotkania będzie możliwość zadawania pytań natury prawnej ekspertom MedLegalis na specjalnie przygotowanym stoisku.

 

Zalety Akademii Świadomości Prawnej Symposion:
 

  • praktyczny charakter spotkań - omówienie studium przypadku;
  • zawsze aktualny komentarz do przepisów prawa medycznego;
  • podczas każdego spotkania przedstawiciele firmy MedLegalis będą dostępni na stoisku, gdzie będą odpowiadać na pytania natury prawnej.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys