Symposion

Rejestracja »
Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Alergologii

Wykładowcy

prof. P. Kuna

Piotr Kuna, prof. dr hab. n. med.,  Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii i II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Lekarz, nauczyciel akademicki, naukowiec i menadżer zdrowia. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi.  Doktoryzował się w 1987 roku, habilitacja w 1994 roku, w 1998 roku, otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny,  odbył liczne zagraniczne staże naukowe i medyczne w Niemczech, Szwecji i w USA. Prof. Kuna  jest członkiem  wielu międzynarodowych towarzystw naukowych i lekarskich, współpracownikiem redakcji medycznych i redaktorem czasopism naukowych (opublikował ponad 700 doniesień i prac naukowych). Prace naukowe w zakresie alergologii, pulmonologii, chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej. Należy do ekskluzywnego grona 100 najczęściej cytowanych na świecie polskich naukowców. Poza uczelnią zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, Wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Sekretarza i Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Polpharmy. Za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia otrzymał wiele wyróżnień w tym tytuł menadżera roku.  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, którym kieruje od wielu lat uznawany jest w ogólnopolskich rankingach za najlepszy szpital kliniczny w Polsce.  Posiada liczne zainteresowania i pasje, które można podsumować w kilku słowach -  lubi aktywnie i intensywnie żyć.


prof. dr hab. n. med. Bolesław SamolińskiBolesław Samoliński, prof. dr hab. n. med. specjalista zdrowia publicznego, alergolog, otorynolaryngolog. Kierownik Zakładów Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Alergologii i Immunologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego WUM, Dyrektor Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). P.o. Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego. Przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego w czasie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.  Prezydent-elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne.  Członek Brytyjskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej, Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, Światowej Organizacji Alergologicznej, Światowego i Europejskiego Towarzystw Rynologicznych. Członek Światowego Komitetu ds. Standaryzacji Donosowych Technik Diagnostycznych.  Członek: Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Kraju. Były: dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie, prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Przygotował i zrealizował badania „Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce” (ECAP 2006-2008) oparte na najnowocześniejszych technikach telekomunikacyjnych i komputerowych. Dzięki temu współuczestniczył w realizacji światowych badań WHO nad problemem palenia tytoniu (GATS). Współtwórca nowoczesnej diagnostyki rynologicznej. Unowocześnił i wprowadził standardy rynomanometrii i rynometrii akustycznej. Opracował badania dotyczące ich standaryzacji. Stworzył polskie standardy donosowych prób prowokacyjnych alergenowych. Ekspert od terapii alergicznych nieżytów nosa, szczególnie glikokortykosteroidoterapii i swoistej immunoterapii, a także prewencji i profilaktyce uczulenia, przede wszystkim na alergeny wewnątrzdomowe. Opracował epidemiologię alergii na roztocze. Znawca technik akarologicznych.  Autor lub współautor 20. książek, w tym redaktor wydania i autor 4. monografii z zakresu alergologii i zapaleń dróg oddechowych i ponad 40 rozdziałów, a także ponad 180 publikacji naukowych. Członek komitetów naukowych wielu czasopism i konferencji z zakresu alergologii, otorynolaryngologii, zdrowia środowiskowego i zdrowia publicznego. Z zamiłowania akwarysta. Lubi turystykę pieszą, narty, taniec i dobre towarzystwo.


prof. dr hab. n. med. Ryszard KurzawaRyszard Kurzawa, prof. dr hab. n. med., Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Oddziału Terenowego im Ireny i Jana Rudników w Rabce-Zdroju. Lekarz pediatra , nauczyciel  szkolenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie alergologii i chorób płuc  z prawie 40 letnim stażem. Specjalista II stopnia w zakresie alergologii i pneumonologii. Doktoryzował się  w 1982 roku, habilitacja w 1991 roku, w 2000 rokur otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny , a w roku 2010 stanowisko profesora zwyczajnego.  Od roku 2007 jest członkiem Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii  Klinicznej PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie od wielu kadencji,  również od wielu kadencji jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Przewodniczącym Oddziału Małopolskiego tego towarzystwa,  członkiem European   Academy of Allergology and Clinical Immmunology i  American Thoracic Society. Od roku 2007 jest członkiem Państwowych Komisji Egzaminacyjnych w dziedzinie alergologii  i chorób płuc.


prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka – OperaczMagdalena Czarnecka – Operacz, prof. dr hab. n. med. Mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2006 roku. Ukończyła United World College of the Atlantic [ Wielka Brytania (International Baccalaureate)] w 1981 roku, a następnie podjęła studia na Wydziale Lekarskim poznańskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów odbyła ośmiomiesięczny zagraniczny staż naukowy w Royal Childrens'Hospital, Melbourne ( Australia). Karierę naukową kontynuowała między innymi w Szpitalu Klinicznym w Halle. W 1994 roku promowana na doktora nauk medycznych na podstawie pracy p.t. „Rola Dermatophagoides pteronyssinus w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry", która została wyróżniona przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Dyplomem Honorowym im. prof. M. Obtułowicza. W latach 1991 - 1998 uzyskała kolejno I (1991 rok) i II (1995 rok) stopień specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii, a w 1998 roku I stopień specjalizacji w zakresie alergologii. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymała w 2001 roku. Aktualnie pracuje w Katedrze i Klinice Dermatologii UM w Poznaniu, a także kieruje Ośrodkiem Diagnostyki Chorób Alergicznych UM. Przewodnicząca Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Prezydent Sekcji Dermatologiczno-Wenerologicznej UEMS w Unii Europejskiej, V-ce Przewodnicząca Sekcji Immunoterapii Swoistej PTA, Członek Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV), Członek Europejskiego Forum Dermatologicznego (EDF), Członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Członek Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (ESCD). Autor ponad 250 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.


prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-ŁukaszykAnna Bodzenta-Łukaszyk,  prof. dr hab. n. med., Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Lekarz, nauczyciel akademicki i naukowiec. Studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Doktoryzowała się w roku 1975, habilitacja w roku 1992, a tytuł profesora nauk medycznych otrzymała w roku 2004. Odbyła 2 roczne staże naukowe w Anglii i we Włoszech. Opublikowała ponad 200 prac naukowych, o łącznym Impact Factor ok. 180. Za osiągnięcia naukowe 9-krotnie otrzymała nagrody Ministra Zdrowia. Członek wielu towarzystw naukowych, krajowych i międzynarodowych. W latach 1996 – 1999 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, a w latach 2004 – 2012 była przewodniczącą Białostockiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich. Od roku 2008 jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich oraz pełni funkcję Konsultanta województwa Podlaskiego  w dziedzinie alergologii.


prof. dr hab. n. med. Zbigniew BartuziZbigniew Bartuzi, prof. dr hab. n. med., Kierownik Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Lekarz, nauczyciel, naukowiec, dziekan UMK. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalista w zakresie alergologii i gastroenterologii. Doktoryzował się w 1990 roku, habilitacja w 2000 roku, w 2005 roku otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny, odbył liczne staże naukowe i medyczno-szkoleniowe m.in. we Włoszech, Anglii i Niemczech. Prof. Bartuzi jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i lekarskich, współpracownikiem i redaktorem czasopism naukowym ( autorem ponad 300 doniesień i prac naukowych, a także autorem kilku monografii). Zainteresowania naukowe dotyczą alergologii, gastroenterologii, immunologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Aktualnie jest dziekanem kolejnej kadencji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Poza uczelnią zajmuje od kilkunastu lat stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne wielokrotnie nagradzany przez Rektora UMK. Posiada liczne zainteresowania i pasje, w tym między innymi sport, turystykę, historię, szachy. Motto życiowe: per aspera ad astra.


dr hab. n. med. Radosław Gawlik Radosław Gawlik, dr hab. n. med., ukończył studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w 1982 roku., specjalista chorób wewnętrznych  i alergologii. Pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych , Alergologii , Immunologii Klinicznej ŚUM w Katowicach. Po ukończeniu studiów uzyskał 2 letnie stypendium naukowe w Klinice Alergologii i Immunologii Klinicznej Freie Universitet w Berlinie, kontynuując kształcenie odbył liczne staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA. Główne zainteresowania naukowe to immunoterapia swoista, wysiłek fizyczny w astmie i alergii, alergia na jad owadów błonkoskrzydłych. Jest autorem  ponad  200 publikacji oraz 11 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych i lekarskich, współpracownikiem redakcji czasopism naukowych. Wieloletni członek  Komisji Rewizyjnej  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego , od 2009 pełni funkcję   sekretarza Zarządu Głównego tego Towarzystwa.


prof. dr hab. n. med. Ewa JassemEwa Jassem, prof. dr hab. n. med.,  kierownik Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób płuc i alergologii. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, 25 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, redaktor czterech książek z zakresu pneumonologii. Nauczyciel akademicki i aktywny lekarz. Pomysłodawca i koordynator projektu zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowana POChP.Zbigniew Doniec, dr hab.n.med., prof. nadzw., autor i współautor ponad 300 doniesień naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych w kraju i zagranicą, streszczeniach i materiałach zjazdowych. Kierownik grantu naukowego Komitetu Badań Naukowych " Badania nad udziałem nadtlenku wodoru w patogenezie, rozpoznawaniu i leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci" , 2002 rok, członek zespołu w 2 grantach KBN.
Kierownik Kliniki Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.


Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys