Streszczenia

W celu zgłoszenia streszczenia na 67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Autorzy streszczenia

Autor 1

Osoba kontaktowa

Autor prezentujący

Streszczenie

Słowa kluczowe

Słowo kluczowe 1

Konflikt interesów

Załącznik