Symposion

Rejestracja »

Program Konferencji

Wtorek, 24 kwietnia 2012 r.

9.00-11.00

Studyjne Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia z udziałem uczestników konferencji

11.00-11.45

Panel dyskusyjny uczestników z Senacką Komisją Zdrowia

11.45-12.15

Konferencja prasowa

12.15-12.30

Przerwa na kawę

12.30-12.40

Rozpoczęcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

12.40-15.00

Sesja I

12.40-13.00

Wspomnienie o prof. dr hab. n. med. Janinie Bogusławskiej-Jaworskiej

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

13.00-13.20

Szczepienia ochronne jako standard profilaktyki chorób u dzieci

prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

13.20-13.40

Symptomatologia nowotworów u dzieci

dr n. med. Jadwiga Węcławek-Tompol

13.40-14.00

Zespół Downa. Wyzwanie dla pediatry

dr n. med. Jadwiga Węcławek-Tompol

14.00-14.20

Standardy diagnostyczno-terapeutyczne u noworodka z wadą wrodzoną serca

prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

14.20-14.40

Standardy leczenia przewlekłej niewydolności serca u dzieci

dr n. med. Anna Turska-Kmieć

14.40-15.00

Leki roślinne jako uzupełnienie standardów terapeutycznych w pediatrii

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

15.00-15.15

Przerwa na kawę

15.15-16.35

Sesja II

15.15-15.35

Prawa pacjenta i prawa człowieka w pediatrycznej praktyce klinicznej – rozważania wokół Konwencji o prawach dziecka Narodów Zjednoczonych

dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

15.35-15.55

Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zespołach nerczycowych u dzieci

dr hab. n. med. Irena Makulska

15.55-16.15

Standardy diagnostyki i rozpoznawania hiperinsulinizmu u dzieci i młodzieży

dr hab. n. med. Artur Mazur

16.15-16.35

Postępowanie w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego u niemowląt i dzieci z mukowiscydozą

prof. dr hab. n. med. Halina Woś

16.35

Zakończenie konferencji


Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys