Symposion

Rejestracja »
Standardy w Pediatrii IV

Program Konferencji

SOBOTA, 28 CZERWCA 2014


8.00-8.10

Otwarcie Konferencji


8.10-9.10

Sesja I


Sesja nefrologiczna


Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska


 

Nadciśnienie tętnicze u dzieci - co nowego?

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska (Gdańsk)

 

Wodonercze wykryte prenatalnie - czy zawsze groźne? Wskazania do dalszej diagnostyki i leczenia

prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska (Wrocław)

 

Aktualne zalecenia dotyczące leczenia zespołu nerczycowego u dzieci

prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja (Poznań)


9.10-10.30 

Sesja II

 

Sesja gastroenterologiczna

 

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, prof. UMK

 

 

Standardy diagnostyki i leczenia choroby refluksowej przełyku u dzieci

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek (Kraków)

 

Dziecko z nieswoistym zapaleniem jelit z perspektywy lekarza rodzinnego

dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska (Łódź)

 

Standardy diagnostyki i leczenia nietolerancji laktozy u dzieci

prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak (Poznań)

 

Aktualne wskazania do diagnostyki w kierunku celiakii u dzieci i młodzieży

dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, prof. UMK (Bydgoszcz)


10.30-10.45 

Przerwa na kawę

 

10.45-12.05

Sesja III


Sesja onkohematologiczna


Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki


 

Przeszczepy szpiku u dzieci - aspekty praktyczne

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka (Wrocław)

 

Powiększenie węzłów chłonnych u dzieci

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk (Lublin)

 

Splenektomia - bilans korzyści i zagrożenia

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski (Szczecin)

  Najczęstsze problemy hematologiczne w praktyce lekarza pediatry

prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki (Bydgoszcz)


12.05-13.25 

Sesja IV

 

Sesja endokrynologiczna


Przewodniczący: dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR

 

 

Subkliniczna niedoczynność tarczycy - leczyć czy nie leczyć

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera (Katowice)

 

Przedwczesne dojrzewanie

dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR (Rzeszów)

 

Opóźnione dojrzewanie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk (Kraków)

 

Niskorosłość

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak (Szczecin)

 

13.25-13.45

Lunch


13.45-14.45

Sesja V


Antybiotykoterapia w oczach mikrobiologa, farmaceuty i pediatry - panel dyskusyjny


Grant edukacyjny firmy Sandoz


Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska


 

Antybiotykoterapia w oczach mikrobiologa

prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek

 

Antybiotykoterapia w oczach farmakologa

dr hab. n. med. Hanna Winiarska

 

Antybiotykoterapia w oczach pediatry 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski


14.45-15.45

Sesja VI

 

Varia I


Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk

 

 

Dlaczego antybiotyk nie działa? Oporność bakterii na antybiotyki (Biofilm)

prof. dr hab. n. med. Maria Korzon (Gdańsk)

 

Kardiologiczne stany zagrożenia życia u dzieci

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk (Łódź)

 

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit u dzieci

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)

 

15.45-17.05

Sesja VII

 

Varia II

 

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski

 

 

Alergia na pokarmy ze szczególnym uwzględnieniem alergii na białka mleka krowiego

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)

 

Kleszczowe zapalenie opon mózgowych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski (Poznań)

 

Co nowego w szczepieniach u dzieci?

dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. CMKP (Warszawa)

 

Profilaktyka zakażeń meningokokowych

dr hab. n. med. Piotr Albrecht (Warszawa)

 

17.05

Zakończenie Konferencji


Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys