Symposion

Rejestracja »
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Komitety

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Emeryk

V-ce Przewodniczący:
Dr hab. n med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

Sekretarz Komitetu  Organizacyjnego:
Dr n.  med. Jacek Postępski

Członkowie:
Dr n. med. Violetta Opoka-Winiarska
Lek. med. Edyta Olesińska 

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:
Dr hab. n med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

Przewodniczący honorowy:
Prof. dr hab. Ewa Tuszkiewicz-Misztal

Członkowie:
Prof. dr hab. Henryka Brózik
Dr hab. n. med. Anna Górska
Prof. dr hab. Maria Majdan  
Dr hab. n. med. Henryka Mazur-Zielińska
Dr hab. n. med. Elżbieta Musiej-Nowakowska
Prof. dr hab. Anna Romicka
Prof. dr hab. Katarzyna Roztropowicz- Denisiewicz
Prof. dr hab. n. med Lidia Rutkowska-Sak
Dr hab. Elżbieta Smolewska
Prof. dr hab. Leszek Szczepański

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys