Symposion

Rejestracja »
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Streszczenia

Prace oryginalne i prezentacje przypadków


Szanowni Państwo,


Zapraszamy Państwa do przesyłania streszczeń własnych prac związanych z tematyką konferencji.
Streszczenia prac  należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego.
Termin nadsyłania prac: 31 marca 2012 roku.


Streszczenie powinno zawierać: tytuł, pełne imię i nazwisko autora, instytucję, miasto, kraj oraz wyróżnione części w następującej kolejności: wstęp, cel pracy, metodyka, wyniki, wnioski. Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 250 wyrazów.


Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy (Komisje - profesorów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki). Autorzy zostaną poinformowani o akceptacji prac do dnia 15 kwietnia 2012 r.


Najwyżej ocenione prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie sesji  sesji.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys