XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (2011 r.)

16–18 września br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Patronat Honorowy nad Spotkaniem objęli: Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublina Pan Krzysztof Żuk oraz JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Pan Profesor Andrzej Książek.

– Hematolodzy i transfuzjolodzy z całej Polski zebrali się, aby podzielić się osiągnięciami, jakie dokonały się w ostatnich latach w Polsce i na świecie – powiedziała Pani Profesor Anna Dmoszyńska, Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, kierownik Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Jesteśmy świadkami niebywałego postępu w poznaniu patomechanizmów chorób hematologicznych. Dzięki postępom genetyki i immunologii zmieniło się nasze postrzeganie wielu chorób, zmienił się także paradygmat ich leczenia i mimo że nie potrafimy jeszcze wyleczyć wielu chorych na nowotwory hematologiczne, to uczyniliśmy wiele, aby te choroby stały się przewlekłe i z którymi pacjent może żyć.

W programie Zjazdu w ciągu trzech dni znalazło się blisko 40 sesji plenarnych, edukacyjnych i satelitarnych, około 10 spotkań z ekspertami oraz warsztatów edukacyjnych. Odbyły się również sesje doniesień ustnych, a także sesje plakatowe.

Program Zjazdu zawierał wykłady poświęcone wszystkim aspektom hematologii i transfuzjologii. Specjaliści wymienili się wiedzą na temat dostępnych metod terapii dla chorych oraz rozwojowych kierunków badań, a także najbardziej aktualnych kierunków w dziedzinie diagnostyki.

Spotkaniu towarzyszyło kilka szczególnych wydarzeń.

Zjazd zbiegł się bowiem z jubileuszem dwóch instytucji: 60-leciem istnienia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz 40-leciem Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Podczas zebrania plenarnego członków PTHiT wybrano również nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Nowym Prezesem Zarządu Głównego został Pan Profesor Tadeusz Robak. Utworzono także Klub Młodego Hematologa.

W XXIV Zjeździe PTHiT wzięło udział 1065 uczestników, 50 firm, a wykłady wygłosiło 101 prelegentów z Polski i ze świata.

Platynowym Partnerem Zjazdu była firma NOVARTIS ONCOLOGY, Złotym Partnerem – MUNDIPHARMA ONCOLOGY, a Srebrnymi Partnerami – BRISTOL-MYERS SQUIBB, CELGENE oraz SANDOZ.