XV Jubileuszowa Konferencja

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za udział w XV Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych.

Spotkanie miało miejsce w Kazimierzu Dolnym, niewątpliwie w jednym z najpiękniejszych miejsc Lubelszczyzny. Mieliśmy zaszczyt gościć Państwa w pięknie położonym i niezwykle nam przyjaznym hotelu Król Kazimierz.

Organizatorami konferencji byli: Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UM w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego UM w Lublinie, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz firma SYMPOSION.

Konferencji przewodniczył Pan Profesor Andrzej Emeryk, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego. W skład komitetów weszli również: Pan Profesor Zenon Siergiejko, Pan Profesor Jacek Roliński oraz Pani Doktor Małgorzata Bartkowiak-Emeryk.

 

 

Organizatorzy wypracowali dla Państwa trzydniowy program naukowy z udziałem najwybitniejszych polskich wykładowców, naukowców i praktyków, ale również gości z Niemiec, Włoch i Szwajcarii.

Tematami wiodącymi konferencji były zagadnienia związane z immunomodulacją w zakażeniach układu oddechowego, astmie i chorobach alergicznych. W kilku sesjach dowiedziono postępów w diagnostyce i terapii alergicznego nieżytu nosa, astmy POChP, alergii pokarmowej, aerozoloterapii, immunoterapii alergenowej, a także wakcynologii.

Po raz pierwszy przedstawiono dwa bardzo ważne dokumenty skierowane do lekarzy praktyków: Zalecenia Panelu Ekspertów PTChP, PTA, PTW i PTIDiK dotyczące szczepień przeciw grypie oraz przeciw pneumokokom u chorych na astmę, POChP i choroby alergiczne. Drugi dokument to Polski Przewodnik Inhalacyjny.

Odbyła się też pierwsza w kraju prezentacja urządzenia do efektywnej terapii inhalacyjnej chorób zatok obocznych nosa.

W programie nie zabrakło cieszących się dużym Państwa zainteresowaniem specjalnych edycji warsztatów nebulizacyjnych i spirometrycznych, mini-sesji w postaci „gorących tematów” oraz spotkań z ekspertami. Blisko 200 lekarzy skorzystało z programu szczepień przeciw grypie oraz przeciw pneumokokom.

 

 

Atmosfera miejsca oraz sprzyjający obradom klimat miasta pozwolił Państwu na koncentrację uwagi na trudnych i ciekawych zagadnieniach współczesnej alergologii. Dzięki wielu interakcjom, ożywionym dyskusjom, spotkaniom z ekspertami oraz praktycznemu podejściu do omawianej problematyki konferencja cieszyła się dużym Państwa zainteresowaniem, czego dowodem była wypełniona po brzegi, przez trzy dni trwania konferencji, sala wykładowa.

Ważnym, i już tradycyjnie, nieodłącznym elementem naszej konferencji było sobotnie spotkanie towarzyskie na kazimierskim rynku. Jesteśmy Państwu wdzięczni za miłe słowa uznania oraz nieskrywane gesty radości, których byliśmy adresatami po koncercie, ale i też w jego trakcie. W sobotę 14 września br. Stary Rynek w Kazimierzu Dolnym należał do „Trzech Tenorów”. Najpiękniejsze melodie operetkowe, musicalowe, duety i piosenki wykonywali dla nas: Pan Bogusław Morka, Pan Jan Zakrzewski oraz Pan Jan Marciniak

 

 

W konferencji wzięło udział 485 lekarzy.

Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w konferencji i już dzisiaj zapraszamy na XVI Konferencję Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych, która tradycyjnie odbędzie się w Kazimierzu Dolnych w dniach 19-21.09.2014 roku.