XIV Kongres PTG-E

W dniach 11-13 czerwca 2010 roku, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbył się XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Organizatorem tego niezwykle ważnego dla świata lekarskiego wydarzenia był zespół Katedry i Kliniki Gastroenterologii Pomorskiej Akademii Medycznej pod przewodnictwem Pani Profesor Teresy Starzyńskiej oraz firma Symposion. W Spotkaniu wzięło udział blisko 1200 lekarzy z całego kraju. Warto nadmienić, że ostatni Kongres Gastroenterologów w Szczecinie miał miejsce dokładnie 20 lat temu,
w roku 1990.

W trakcie Kongresu przedstawione zostały aktualne osiągnięcia gastroenterologii oraz wyzwania przed jakimi stoi, przedyskutowano kontrowersje oraz podsumowano opinie ekspertów. Wykładowcy przybliżyli wybrane tematy z nauk podstawowych, które wkraczają do dziedziny gastroenterologii dając nowe nadzieje chorym i lekarzom. Istotne miejsce zajęła także endoskopia diagnostyczna  i terapeutyczna.

Podczas ceremonii inauguracji wręczono honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii wybitnemu specjaliście w dziedzinie gastroenterologii – Panu Profesorowi Eugeniuszowi Butrukowi. Na widowni zasiedli goście honorowi Kongresu: Profesor Przemysław Nowacki - Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej, Profesor Eamonn Quigley - Prezes Światowej Organizacji Gastroenterologii, Profesor Jarosław Reguła – Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Profesor Mariusz Ratajczak – odkrywca ciekawej populacji komórek macierzystych, Profesor Andrzej Nowak – Prezydent Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego w latach 2002-2004, Profesor Krzysztof Marlicz – Prezydent Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w latach 1994-1996, oraz Pan Tomasz Jarmoliński – zastępca Prezydenta miasta Szczecin. Inaugurację zakończył koncert wybitnego wirtuoza skrzypiec Konstantego Andrzeja Kulki.

Serdecznie dziękując za przyjęcie przez Państwa zaproszenia do udziału w Kongresie, który był okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami gastroenterologii, a także miłych towarzyskich spotkań,  zapraszamy do odwiedzenia fotogalerii, w której umieściliśmy uchwycone w kadrze wspomnienia z tego Kongresu.