XII Kurs Kształcenia Ustawicznego z endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych (2014 r.)

Ponad 400 osób wzięło udział w XII Kursie Kształcenia Ustawicznego z endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych
 

Pragniemy serdecznie podziękować za udział w XII Kursie Kształcenia Ustawicznego z endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych, który miał miejsce w Toruniu 13-15 marca 2014 r. Zdarzenie zgromadziło ponad 400 uczestników.
 

Organizatorami Kursu byli: Pan Profesor Andrzej Milewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz Pan Profesor Marek Ruchała, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
 

W programie Kursu znalazły się m. in. sesje interdyscyplinarne i interaktywne, sesja ciekawych przypadków, spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Endokrynologii Panem Profesorem Andrzejem Lewińskim oraz spotkanie z Prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Panem Profesorem Andrzejem Milewiczem.  Czterdziestu trzech wybitnych specjalistów omówiło m. in. pełne nowości zagadnienia z dziedziny diabetologii, tyreologii, neuroendokrynologii, guzów neuroendokrynnych oraz nadnerczy czy akromegalii.
 

Kursowi towarzyszyły cieszące się ogromnym zainteresowaniem warsztaty ultrasonograficzne oraz metaboliczne – te ostatnie były nowością w programie Kursu i spotkały się z bardzo miłym przyjęciem przez uczestników.
 

Warsztaty ultrasonograficzne zostały zaplanowane jako wprowadzenie zarówno dla osób, które stawiają pierwsze kroki w diagnostyce ultrasonograficznej tarczycy, jak i osób które mają już przygotowanie do badania ultrasonograficznego.
 

Warsztatom metabolicznym, których celem było podsumowanie aktualnych możliwości badań metabolicznych, towarzyszyła szeroka prezentacja nowoczesnego sprzętu różnych producentów oraz doświadczeni prowadzący, którzy pomogli nabyć lub doskonalić uczestnikom umiejętności praktyczne.
 

Partnerem Strategicznym Kursu była firma MERCK.
 

Już dziś zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji tego wydarzenia – XIII Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób metabolicznych odbędzie się w dniach 23-24 października 2014 r. w Jachrance.