VII Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych (2011 r.)

7–9 kwietnia 2011 r. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbył się, gromadząc 600 uczestników, VII Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych.

Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Prezes PTE – Pan Profesor Andrzej Milewicz, a Przewodniczącym Komitetu Naukowego – Pan Profesor Jerzy Sowiński.

W programie VII Kursu znalazły się sesje prowadzone przez wybitnych specjalistów zajmujących się chorobami nadnerczy, tyreologią, endokrynologią podwzgórza i przysadki, ginekologią endokrynologiczną, andrologią oraz guzami neuroendokrynnymi. Kilka sesji poświęcono problemom diabetologicznym.

W pierwszej sesji – poświęconej chorobom nadnerczy, pod przewodnictwem Pani Profesor Grażyny Bednarek-Tupikowskiej i Pani Profesor Ewy Bar-Andziak – omówiono dokumenty uzgodnień odnośnie tych chorób, a także kontrowersje związane z niedoczynnością oraz wrodzonym przerostem kory nadnerczy. Poruszono również temat aldosteronizmu pierwotnego jako częstej przyczyny nadciśnienia tętniczego.

Sesję Endokrynologia podwzgórza i przysadki (prowadzoną przez Pana Profesora Marka Bolanowskiego i Pana Profesora Marka Pawlikowskiego) poświęcono zagadnieniu hormonalnych, pozahormonalnych oraz molekularnych uwarunkowań niskorosłości, akromegalii, a także odległych następstw hipotrofii wewnątrzmacicznej.

W sesji dotyczącej ginekologii endokrynologicznej (pod przewodnictwem Pani Profesor Iriny Kowalskiej, Pana Profesora Błażeja Męczekalskiego i Pana Profesora Andrzeja Milewicza) odbyła się debata o zespole policystycznych jajników. Przedstawiono również problem hirsutyzmu z punktu widzenia endokrynologii oraz medycyny estetycznej. Omówiono także dobór progestagenów w antykoncepcji oraz terapii hormonalnej w kontekście zminimalizowania ryzyka objawów ubocznych.

Sesję andrologiczną – prowadzoną przez Pana Profesora Marka Mędrasia i Pana Profesora Grzegorza Jakiela – poświęcono czynnikowi męskiemu w rozrodzie człowieka, późnemu hipogonadyzmowi u mężczyzn, zaburzeniom potencji oraz oznaczaniu testosteronu zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

W sesji Guzy neuroendokrynne, moderowanej przez Panią Profesor Beatę Kos-Kudłę, zaprezentowano przypadki z najczęstszymi trudnościami diagnostycznymi i terapeutycznymi.

W programie Kursu dużo miejsca poświęcono diabetologii (w sesjach pod przewodnictwem Pani Profesor Marii Górskiej, Pana Profesora Andrzeja Milewicza, Pani Profesor Małgorzaty Szelachowskiej oraz Pani Profesor Barbary Krzyżanowskiej-Świniarskiej). Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące plejotropowego działania witaminy D, dylematu związanego z wyborem leku oryginalnego czy generycznego, cukrzycy typu LADA, zespołu metabolicznego, stanów nagłych w diabetologii oraz kojarzeniu leków doustnych z insuliną.

W sesji satelitarnej firmy NOVO NORDISK przedstawiono docelowy model terapeutyczny chorych z cukrzycą typu 2 (Kiedy inkretyny? Kiedy insuliny?).

Osobne miejsce w programie znalazła sesja tyreologiczna (prowadzona przez Pana Profesora Jerzego Sowińskiego, Panią Profesor Alicję Nauman i Pana Profesora Marka Ruchałę) poświęcona hormonom tarczycy, przewlekłemu autoimmunologicznemu zapaleniu tarczycy u dzieci, leczeniu orbitopatii tarczycowej. Znalazły się w niej także wykłady o USG tarczycy, będące wprowadzeniem do Warsztatów Ultrasonograficznych, które odbyły się w piątek 8 kwietnia.

Warsztaty Ultrasonograficzne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników Kursu. Dedykowane głównie osobom stawiającym pierwsze kroki w diagnostyce ultrasonograficznej tarczycy, dzięki szerokiej prezentacji pacjentów, bardzo nowoczesnemu sprzętowi USG różnych producentów oraz doświadczonym prowadzącym, pozwoliły doskonalić praktyczne umiejętności także tym, którzy posiadali już wstępne przygotowanie.

Podczas Kursu odbyło się kilka debat, sesje pro i kontra, demonstracje ciekawych przypadków oraz spotkania z ekspertami (dotyczące choroby Cushinga, osteoporozy, otyłości a ciąży, incidentalomy gruczołów dokrewnych, insulinomy i hiperprolaktynemii).

W trakcie Spotkania miało także miejsce zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz spotkanie Zespołów Redakcyjnych podręcznika Endokrynologia i czasopisma Endokrynologia Polska.

Sesjom towarzyszyły długie, burzliwe dyskusje.

Złotym Partnerem Kursu była firma MERCK, a Głównymi Partnerami: BERLIN-CHEMIE MENARINI, IPSEN, NOVARTIS ONCOLOGY oraz NOVO NORDISK. Partnerem Biznesowym – AUDI.