VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Pediatria (2012 rok)

Pediatryczny rok szkolny 2012 rozpoczęty!

Szanowni Państwo, w dniach 23-24 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Pediatria.

 

Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był Prof. Wojciech Służewski, Kierownik III Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Honorowy Patronat nad Konferencją objęła Prof. Alicja Chybicka – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Senator RP oraz Prof. Jacek Wysocki – Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pani Prof. Alicja Chybicka rozpoczęła Konferencję, wygłaszając wykład inauguracyjny pt. Pediatria Polska widziana przez pryzmat Senackiej Komisji Zdrowia

Organizowana w Poznaniu Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Pediatria jest źródłem najnowszej wiedzy pediatrycznej, inspiracją i pomocą w codziennej praktyce klinicznej i ambulatoryjnej. Niezmiennie od 6 lat mottem Konferencji jest dostarczanie konkretnych, gotowych do użycia informacji na najwyższym poziomie fachowości. Szczególna atmosfera, która towarzyszy temu wydarzeniu powoduje, że uznani w kraju i na świecie  wybitni specjaliści z wielką przyjemnością i entuzjazmem dzielą się najnowszą wiedzą z konkretnych dziedzin specjalizacji pediatrycznej.

Tak było również tym roku!

W ramach Dyskusji Okrągłego Stołu szeroko omówione zostały problemy okresu dorastania. W Dyskusji udział wzięli uznani w kraju specjaliści: Prof. Wojciech Służewski, Prof. Ewa Mois, Prof. Marek Niedziela, Prof. Jacek Zachwieja, Prof. Magdalena Figlerowicz oraz Dr Halina Bonrowska.

W uświadomieniu wyzwań stojących przed 6-latkami idącymi do szkoły pomogli wybitni aktorzyTeatru Nowego w Poznaniu, którzy z powodzeniem wcielili się w role uczniów. Z tej okazji, specjalnie dla uczestników Nowoczesnej Pediatrii, przygotowana została inscenizacjaMój tornister.

Szeroki program Konferencji poruszył wiele istotnych z punktu widzenia pediatrów tematów. Między innymi uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładu Prof. Zbigniewa Dońca na temat współczesnych możliwości aerozoloterapii w pediatrii z uwzględnieniem wszystkich preparatów dostępnych aktualnie na rynku.

Kontynuując tradycję z poprzednich lat, w trakcie Konferencji odbyła się III część praktycznego kursu doskonalącego w zakresie szczepień ochronnych, którego ukończenie honorowane było specjalnym certyfikatem. Kurs prowadzony był przez Prof. Leszka Szenborna, Prof. Wojciecha Służewskiego oraz Prof. Danutę Piotrowską-Jastrzębską.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się sesja poświęcona trudnym zagadnieniom fizjologii i patologii ząbkowania, problematyce leczenia zachowawczego i zabiegowego zębów mlecznych, profilaktyce próchnicy z uwzględnieniem fluoryzacji, lakowania i lakierowania oraz zastosowaniu nowych lub starych materiałów do wypełnień ubytków w zębach mlecznych i nowych zębach stałych. Wykłady prowadzone były przez Prof. Marię Borysewicz-Lewicką oraz Prof. Beatę Czarnecką.

Gościem Specjalnym Konferencji był Hanns Häberlein – Profesor Katedry Biologii Komórkowej i Badań Molekularnych nad Lekami w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Bonn, który poprowadził wykład tłumaczony na język polski pt. Nowe możliwości fitoterapii w ostrych i przewlekłych chorobach dolnych dróg oddechowych.

W tym roku dla uczestników Nowoczesnej Pediatrii została przygotowana specjalnie dedykowana Sesja Akademii Świadomości Prawnej, którą prowadziła mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel.

Jak co roku uczestnicy mogli zapoznać się z szeroką gamą produktów farmaceutycznych i niefarmaceutycznych. 

Wśród wystawców nie zabrakło również stoiska firmy Symposion, które przyciągało uwagę uczestników licznymi quizami z atrakcyjnymi nagrodami. Na stoisku można było poczuć atmosferę lat szkolnych i „cofnąć się w czasie”, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcie z tornistrem i zieloną tablicą w tle. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników Konferencji cieszyła się prowadzona rejestracja na przyszłoroczne spotkania pediatryczne oraz XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 

Towarzysząca Konferencji życzliwa i miła atmosfera wzbogacona została wieczornym koktajlem powitalnym. W świat włoskich arii, pieśni i piosenek, tworzących niepowtarzalny klimat, uczestników przeniósł znakomity poeta – Jacek Cygan oraz aktor i śpiewak – Jacek Wójcicki. Artyści oczarowali Gości swoimi talentami i niepowtarzalnym urokiem. Oklaskom i bisom nie było końca…

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa zaufanie i już dziś serdecznie zapraszamy za rok na siódmą edycję Nowoczesnej Pediatrii, która odbędzie się w Poznaniu 8-9 listopada 2013 r.

Dołożymy wszelkich starań, aby przyszłoroczna Konferencja również spełniła wszelkie Państwa oczekiwania.

 

W Konferencji wzięło udział 520 lekarzy.

 

Zespół Symposion