Podyplomowa Szkoła PTP w Bydgoszczy (2011 r.)

W sobotę 19 lutego 2011 r. w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

W konferencji, pod naukowym patronatem Dyrektor Szkoły PTP, Pani Profesor Mieczysławy Czerwionki-Szaflarskiej, oraz we współpracy z Wiceprzewodniczącą Oddziału Bydgoskiego PTP, Panią Profesor Anną Balcar-Boroń, wzięło udział 150 lekarzy z Pomorza i Kujaw.

Spotkanie zainaugurował wykład Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Pani Profesor Alicji Chybickiej Przyszłość Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w świetle zmian w finansowaniu i organizowaniu opieki medycznej nad populacją w wieku rozwojowym.

W programie znalazła się również, objęta grantem naukowym firmy TEVA, sesja poświęcona antybiotykoterapii, a także – objęta grantem naukowym firmy PFIZER – sesja dotycząca młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Ponadto podczas spotkania poruszono m.in. zagadnienie oparzeń chemicznych przewodu pokarmowego u dzieci, zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz współistnienia chorób w polu wątrobowo-trzustkowo-jelitowym.

Głównym partnerem zdarzenia była firma TEVA.