Podyplomowa Szkoła PTA w Poznaniu (2011 r.)

W sobotę 26 lutego 2011 r. w World Trade Center w Poznaniu odbyła się kolejna konferencja  z cyklu Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Standardy alergologii i dermatologii.

Patronat naukowy nad spotkaniem objęła Pani Profesor Barbara Rogala, Prezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, oraz Pan Profesor Piotr Kuna, Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTA.

Głównymi Partnerami spotkania były firmy: GSK, która objęła grant naukowy nad sesją poświęconą astmie, oraz MSD, we współpracy z którą odbyła się sesja dotycząca alergii skórnej.

W programie znalazły się również zagadnienia powysiłkowego skurczu oskrzeli oraz czerwonego oka.

W konferencji wzięło udział 150 lekarzy, którzy przy pomocy interaktywnego panelu esemesowego bardzo aktywnie włączyli się do dyskusji.