Podyplomowa Szkoła PTA w Łodzi (2013 r.)

260 lekarzy na inauguracyjnej konferencji Podyplomowej Szkoły PTA w Łodzi!

Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, to ogólnopolski cykl konferencji kierowanych do lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych i alergologii. Konferencja inaugurująca siódmy cykl Podyplomowej Szkoły PTA odbyła się 26 stycznia br. w hotelu andel’s w Łodzi. Wzięło w niej udział 260 lekarzy

 

Patronat Naukowy nad konferencją objęli: prof. Piotr Kuna - Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, prof. Bolesław Samoliński - Prezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz prof. Zbigniew Bartuzi – Prezydent Elekt Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

 

Konferencję rozpoczęła sesja Akademii Świadomości Prawnej Lekarz, którą prowadziła mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel z Kancelarii Progress w Łodzi. Uczestnicy zapoznali się z aktualnymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po 1 stycznia br. 

 

 

Uczestników konferencji powitał prof. Piotr Kuna - Dyrektor PS PTA wraz z Małgorzatą Hein - Prezes Zarządu Symposion sp. z o.o. Pani Małgorzata Hein zaprezentowała 20-letnią historię współpracy pomiędzy prof. Piotrem Kuną (głównym pomysłodawcą cyklu PS PTA) a reprezentowaną przez Nią firmą Symposion. 

 

 

Warto dodać, że ta historia współpracy jest równie długa jak historia działalności firmy Symposion. W związku z obchodzonym w tym roku 20. Jubileuszem Organizatora, na wszystkich Uczestników czekała miła niespodzianka…

 

 

Wykłady prowadzili najwybitniejsi w kraju specjaliści, którzy omawiali szczególnie istotne z punktu widzenia Uczestników tematy, m. in. takie jak: nowoczesne standardy a rzeczywistość w astmie i ANN, bezwzględne wymogi w leczeniu chorób alergicznych w kontekście bezpieczeństwa, standardy postępowania w pokrzywkach i alergii na mleko. Jedna z sesji poświęcona była najnowszym doniesieniom z zakresu skuteczności i bezpieczeństwa stosowania inhalatorów.

 

Prof. Bolesław Samoliński zaprezentował nowoczesne spojrzenie na miejsce glikokortykosteroidów - Polskie Standardy Leczenie Nieżytów Nosa (POSENN).

 

 

Podczas przerw w obradach, lekarze z dużym zainteresowaniem rozmawiali z przedstawicielami firm farmaceutycznych na temat produktów i nowości wchodzących na rynek. 

 

 

Partnerem Strategicznym PS PTA jest firma GlaxoSmithKline.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za liczny udział i zapraszamy na kolejna spotkania!