Perspektywy w leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego

7–8 stycznia 2011 r. w hotelu Intercontinental w Warszawie odbyła się konferencja Perspektywy w leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego

Spotkanie, pod patronatem Pani Profesor Anny Dmoszyńskiej, przewodniczącej Polskiej Grupy Szpiczakowej i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, oraz Pana Profesora Andrzeja Hellmanna, prezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, zgromadziła prawie 200 osób.

W programie konferencji znalazła się sesja Polskiej Grupy Szpiczakowej, a także wykłady gości z zagranicy – wybitnych, uznanych w świecie naukowców zajmujących się zagadnieniem szpiczaka mnogiego.

Po raz pierwszy w Polsce w gronie tak znakomitych zagranicznych specjalistów polscy hematolodzy mieli możliwość przedyskutowania najnowszych metod leczenia myeloma multiplex.

Podczas konferencji m.in. omówiono nowe metody leczenia, przedstawiono skuteczne zarządzanie działaniami niepożądanymi wywoływanymi przez przyjmowane leki, poruszono zagadnienie polineuropatii obwodowej, występującej częściej niż w innych przypadkach u chorych na szpiczaka.

Dziś pacjenci cierpiący na szpiczaka mnogiego żyją dłużej, a nowe metody leczenia często gwarantują dożycie bez zagrożenia przedwczesnej śmierci.

Zdarzenie uświetnił koncert młodych pianistów z Konwersatorium Muzycznego w Warszawie, który poprowadził Jacek Cygan.

Konferencja odbyła się dzięki grantowi naukowemu firmy Celgene.

Więcej informacji o konferencji