Oskary Pediatrii (2013 r.)

Szanowni Państwo,

XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Krakowie w szczególny sposób zapisuje się na kartach historii firmy SYMPOSION.

Podczas Inauguracji Zjazdu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego przyznał swoje najważniejsze nagrody dla osób działających na rzecz rozwoju pediatrii polskiej oraz poprawy opieki zdrowotnej najmłodszych pacjentów w Polsce – Oskary Polskiej Pediatrii.

Miło nam przekazać informację, że wśród laureatów tego prestiżowego tytułu znalazła się Pani Małgorzata Hein - Prezes Zarządu SYMPOSION.

Nagroda wręczona przez Panią Profesor Alicję Chybicką – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – jest uhonorowaniem sięgającej 20 lat współpracy w zakresie edukacji środowiska polskich pediatrów.

„Jestem zaszczycona, że właśnie podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – najważniejszego wydarzenia w polskiej pediatrii – mogę przywołać myśl, która napawa mnie dumą i radością. Myśl powstałą z refleksyjnego spojrzenia wstecz, które pozwala z szacunkiem zauważyć, w jak szczególny sposób historia naszej firmy od samego jej początku splotła się z Państwa specjalnością…” – powiedziała w swoim przemówieniu po wręczeniu nagrody Pani Prezes Małgorzata Hein.

Wśród nagrodzonych do tej pory tą zaszczytną nagrodą znajdują się najważniejsze postaci polskiej medycyny i ochrony zdrowia, takie jak m.in. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii Profesor Anna Dobrzańska, Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam” Bożena Walter, Rektor UM w Poznaniu Profesor Jacek Wysocki, czy Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Dla firmy SYMPOSION, obchodzącej w tym roku jubileusz 20-lecia, to dowód uznania oraz zaufania całego środowiska pediatrycznego, z którym firma współpracuje od początku swojego istnienia.


Zespół SYMPOSION