IV Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w pediatrii (2011 r.)

4–5 lutego 2011 r. w Krakowie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w pediatrii.

Spotkanie, zorganizowane pod przewodnictwem Pana Profesora Jacka J. Pietrzyka, kierownika Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zgromadziły ponad 800 lekarzy.  W ciągu dwóch dni omówione zostały zagadnienia wzbudzające burzliwe dyskusje środowiska medycznego, takie jak szczepienia przeciwko grypie, produkty lecznicze off-label, a także temat leczenia i zapobiegania zapaleniu oskrzelików oraz badań przesiewowych u noworodków w kierunku wad słuchu i mukowiscydozy. Ponadto wybitni specjaliści laryngologii przedstawili stanowiska rozpoznawania i leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego i zatok, a nefrologii – zakażeń układu moczowego u dzieci. W programie znalazła się także, objęta grantem naukowym firmy PFIZER, sesja dotycząca zakażeń pneumokokowych.

Każdej sesji towarzyszyły długie, ożywione dyskusje, podczas których uczestnicy zadawali pytania przy pomocy specjalnego systemu esemesowego.

Konferencję uświetnił recital piosenki aktorskiej w wykonaniu Marty Bizoń.

Głównym Partnerem Konferencji była firma PFIZER.